Contacteer Jiel Buffel

Begeleiding managementteams in transitie

Meer en meer managementteams maken een bewuste transitie door van een louter administratief orgaan zonder echte teamwerking naar een interactief managementorgaan met meer samenwerking en een sterkere inhoudelijk-strategische rol. Het “goed” functioneren van een managementteam heeft immers een direct invloed op het succes van de organisatie. Wat goed functioneren betekent en wat hun rol binnen de publieke organisatie is, is echter voor vele teams vaak niet helemaal duidelijk.

Lees meer