Loopbaanontwikkeling: de sleutel tot het aantrekken en behouden van talent

Het is algemeen bekend dat zorgorganisaties het moeilijk hebben met het aantrekken en behouden van talent. Het selecteren en aan boord houden van de juiste medewerkers is geen eenvoudige taak meer. Loopbaanontwikkeling kan hierin een verschil maken. Het is bewezen dat het stimuleren van groei en ontwikkeling bij medewerkers leidt tot meer tevredenheid, betrokkenheid en prestatie.

Deze gelukkige, gemotiveerde werknemers dragen op hun beurt bij aan een positieve werksfeer en een sterk werkgeversimago, wat weer helpt bij het aantrekken van nieuw talent. En zo is de cirkel al snel rond én weten we eigenlijk wel wat ons te doen staat, toch?!  

Geen kant en klare pakketoplossing 

Omdat we werken met mensen bestaat er niet zoiets als de kant en klare pakketoplossing. Daarom werk je beter met trajecten op maat van jouw organisatie. Maar hoe breng je het potentieel van jouw medewerkers nu in kaart? Hoe creëer je een omgeving waarin medewerkers kunnen floreren en kunnen opklimmen? Het development center geeft houvast om een realistische richting voor medewerkers binnen jouw organisatie te bepalen. In een zorgorganisatie voor personen met een handicap was het resultaat een gebalanceerd verslag met zowel talenten als ontwikkelpunten. Er werd stilgestaan bij welke stappen er gezet kunnen worden om hiermee aan de slag te gaan zodat het potentieel van de medewerker ten volle benut wordt. Zo krijgt de medewerker kennis van de aspecten waarin hij dient te groeien om het gewenste doel te bereiken

Staat jouw organisatie voor een grote uitdaging die verandering en onzekerheid met zich meebrengt? Dan is het belangrijk om ook oog te hebben voor de organisatiecultuur. Zo werden we onlangs gecontacteerd door twee organisaties die wensen te fusioneren. Zij zagen in dat de structurele en strategische veranderingen slechts een onderdeel zijn van wat de medewerkers doormaken en dat er onderliggend heel wat speelt. 

Marlies en Dorien

Om een fusie een zo groot mogelijke kans op slagen te bieden is het belangrijk om aandacht te hebben voor de organisatiebinding. Via groepsworkshops zijn we aan de slag gegaan met de eigen beleving en de beleving van andere medewerkers, verschillende vormen van weerstand en concrete tips rond hoe hiermee om te gaan. Het was duidelijk dat deze sessie heel wat in beweging zette.  

Zo mondde de workshop uit in een individuele coaching waarin samen met de medewerker gezocht werd naar wat de trigger vormde voor emoties, welke copingtechnieken zinvol konden zijn en welke stappen gezet konden worden naar verbinding met collega’s. Er kan ook gefocust worden op groeien in leiderschapsstijl en het helpen stellen van grenzen.  

Een loopbaankompaan aan je zijde van start tot finish

 Ons team van 10 psychologen is een waardevolle bron van ondersteuning en begeleiding tijdens de verschillende fases van iemands loopbaan: 

  • Identificeren van ontwikkelpunten, sterke punten, interesses en doelen. 
  • Verkennen van (interne) carrièremogelijkheden. 
  • Ontwikkelen van vaardigheden. 
  • Zowel individueel als in groep. 

 

Met een loopbaankompaan aan je zijde van start tot finish, navigeer je soepel door elke carrièrefase. Zo help je medewerkers niet alleen groeien, maar bouw je ook aan een duurzaam en sterk werkgeversmerk. 

Marlies en team