collega's luisteren aandahctig

Waarom een organisatiecultuur zo taai is

De diversiteit van lokale besturen in Vlaanderen, van levendige gemeenschappen tot rustige pendelgemeenten, leidt tot uiteenlopende organisatiestructuren. De kern van elke lokale overheid is echter de levering van kwalitatieve diensten aan haar diverse inwoners, wat een goed georganiseerde aanpak vereist.

Lees meer

Verkiezingen 2024

Verkiezingen in 2024 Vijf verkiezingen, twee verkiezingsdagen & één lokaal bestuur 2024 staat voor de deur, beladen met niet één, maar twee verkiezingsdagen die van

Lees meer

De omgevingsanalyse als basis voor strategische keuzes

De lokale verkiezingen naderen met rasse schreden. In oktober 2024 trekt de lokale kiezer naar de stembus, en hiermee breekt een intensieve periode voor de strategische denkers in de organisatie aan. Terwijl lokale politici zich nog volop focussen het afronden van de grootste projecten uit de huidige legislatuur, wordt er achter de schermen al vooruit geblikt naar het volgende meerjarenplan. Probis denkt en doet graag met je mee.

Lees meer

3 tips om je wzc voor te bereiden op zorginspectie

Afgestemde zorg, onderhandelende zorg, co-creatie, van buurtgericht werken tot intergenerationeel samenleven, trialoog,… Een handgreep uit de begrippen en initiatieven die vandaag gehanteerd worden in de woonzorgsector. Men streeft in de sector duidelijk naar een verbetering van de kwaliteit van wonen, leven én zorg voor de bewoners, hun familie en de medewerkers.

Lees meer
Contacteer Jiel Buffel

Begeleiding managementteams in transitie

Meer en meer managementteams maken een bewuste transitie door van een louter administratief orgaan zonder echte teamwerking naar een interactief managementorgaan met meer samenwerking en een sterkere inhoudelijk-strategische rol. Het “goed” functioneren van een managementteam heeft immers een direct invloed op het succes van de organisatie. Wat goed functioneren betekent en wat hun rol binnen de publieke organisatie is, is echter voor vele teams vaak niet helemaal duidelijk.

Lees meer