Zo ga je naar een succesvolle implementatie van het BOA-Decreet in jouw gemeente

Het einde van de overgangstermijn voor BOA-subsidies op 1 januari 2026 komt steeds dichterbij. Aan de hand van een helder stappenplan, met duidelijke rollen en verantwoordelijkheden, neemt Probis jouw organisatie mee van analyse, via een actieplan, naar de implementatie van het BOA decreet. 

Hoe begeleiden wij jouw gemeente naar een geïntegreerd aanbod opvang en activiteiten? 

Stap 1: Creëer intern draagvlak bij bestuur en stakeholders

We bereiden alles voor om uit de startblokken te schieten. Het opstellen van een projectstructuur zorgt voor een duidelijke rolverdeling bij je medewerkers. Een intern draagvlak creëren, resulteert in heldere verwachtingen voor dit project. We brengen samen mogelijke lokale partners in kaart en reiken al een eerste keer naar hen uit. Informeren van alle belanghebbenden over de inhoud, de doelstellingen en opdrachten van het decreet is hierbij een cruciale stap. 

Stap 2: Maak een mini-omgevingsanalyse rond buitenschoolse opvang en activiteiten

We maken een overzicht van het huidige aanbod en de geboden kwaliteit om te weten waar we staan. Welke rol neemt jouw organisatie op dit moment reeds op binnen BOA? Welke noden en verwachtingen leven er bij de ouders, kinderen en organisatoren binnen de gemeente?  Welke financiële, personele en infrastructurele middelen zijn momenteel ter beschikking alsook welke gevolgen heeft het decreet op de toekomstige middelen?  

Stap 3: Bepaal je visie & strategie en vertaal deze in concrete acties

Het lokaal samenwerkingsverband krijgt vorm aan de hand van de overlegstructuren die reeds aanwezig zijn. De externe partners en het lokaal bestuur stellen samen een toekomstvisie op waar ze helemaal voor willen gaan, gebaseerd op de resultaten van de analyse. We begeleiden medewerkers binnen de organisatie om de kijk op de toekomst te vertalen in concrete acties binnen een haalbaar (financieel) kader. 

Stap 4: Zet een participatieve opvolgings- en bijsturingsstructuur op

Een werkbare methodiek om de partners te betrekken in de opvolging en bijsturing van de acties is cruciaal om het BOA-verhaal toekomstbestendig te maken binnen jouw organisatie. De structuur wordt zo opgesteld dat de gemeente op een neutrale manier haar regierol kan opnemen. 

Stap 5: Valideer & veranker

Op het einde van het traject wordt de uitgewerkte methodiek en strategie finaal gevalideerd. Verder maken we afspraken over hoe dit concreet te verankeren in het meerjarenplan 2026-2031, waarbij de organisatie zelf interne verantwoordelijken aanduidt. 

Kan jouw organisatie begeleiding gebruiken om het BOA-decreet te implementeren?

Neem contact op met onze adviseurs om bovenstaand stappenplan te verfijnen op basis van de specifieke noden van jouw lokaal bestuur.