Drie financiële maatregelen voor woonzorgcentra van de Vlaamse Overheid

De Vlaamse overheid heeft recentelijk drie cruciale maatregelen genomen om de financiële veerkracht van woonzorgcentra te versterken. Bij Probis begrijpen we dat deze veranderingen uitdagingen met zich meebrengen, en we staan klaar om jouw organisatie te ondersteunen.

1. Versterkte solvabiliteit en financiële controle

Om de solvabiliteit te verhogen, heeft de overheid een doortastend pakket maatregelen geïmplementeerd, inclusief intensievere financiële controles. Probis staat paraat om je volledig te informeren zodra deze maatregelen in definitieve regelgeving zijn gegoten. 

2. Aangepaste dagprijsreglementering

Een cruciale maatregel is de aanpassing van de dagprijsreglementering met 14 specifieke maatregelen, met het oog op het beheersen van dagprijzen, het creëren van een gelijk speelveld tussen eigenaars en huurders van gebouwen, het opbouwen van financiële reserves en het versoepelen van het indexatiemechanisme.

Naast informatieve vormingssessies hebben wij ook bewezen ervaring in het begeleiden van woonzorgcentra bij het indienen van hun dagprijsdossier bij de overheid.

3. Ondersteuning voor transparante boekhouding

Een andere belangrijke maatregel betreft de ondersteuning voor het invoeren van een transparante boekhouding, gefaseerd uitgerold vanaf 2024. Probis staat paraat om je te begeleiden bij deze overgang. Wij bieden niet alleen training en ondersteuning, maar ook praktische tools die perfect aansluiten bij de besteding van het ontvangen subsidiebedrag.

Alle maatregelen zullen nog in een definitieve regelgeving gegoten worden, maar we vinden het belangrijk dat woonzorgcentra op de hoogte zijn van de genomen beslissingen.

Concrete toepassing van de eerste 2 maatregelen

Toepassing “Versterking solvabiliteit en financiële controle”

De Vlaamse regering voert 4 concrete regels in die de solvabiliteit versterken:

 1. Voorzieningen met een negatief eigen vermogen moeten dit melden en een concreet plan voorleggen om het eigen vermogen aan te zuiveren. Een negatief eigen vermogen kan immers de continuïteit van de dienstverlening voor bewoners en personeel in het gedrang brengen
 2. Er komt een controle op de intrestvoet die wordt aangerekend op een lening aan woonzorgcentra vanuit een derde partij die geen financiële instelling is.
 3. Het geven van giften en waarborgen aan derden wordt beperkt.
 4. Risicodragende beleggingen worden beperkt.

Om de financiële controles te versterken zullen er 4 extra financiële inspecteurs worden aangeworven, samen met 4 medewerkers voor de opvolging en handhaving van de financiële maatregelen.

De bevoegdheden van de financiële inspectie zullen worden uitgebreid naar de (achterliggende) entiteiten of personen die verbonden zijn met het woonzorgcentrum. De financiële draagkracht van voorzieningen die in een groepsstructuur functioneren wordt immers ook beïnvloed door die van de groep. De inspectie wil o.a. een zicht krijgen op bepaalde boekhoudkundige bewegingen tussen entiteiten van de groep, zoals aangerekende managementvergoedingen.

Een ander belangrijk element is het verbod op realisatie van winst op de zorg, dat zal worden ingeschreven in het Woonzorgdecreet. De Vlaamse regering zal “winst op zorg” voldoende duidelijk definiëren in een apart besluit.

Toepassing “Aangepaste dagprijsreglementering”

Er worden in totaal 14 concrete maatregelen genomen om de dagprijsreglementering aan te passen. We zetten de belangrijkste ingrepen op een rijtje:

 1. Indexatieritme en de index wordt gekoppeld aan de indexering van de pensioenen (i.c. de afgevlakte gezondheidsindex i.p.v. de consumptieprijsindex).
 2. Woonzorgcentra met een dagprijs die hoger ligt dan 25% bovenop het gewogen gemiddelde van de private sector mogen beperkt indexeren.
 3. Voor groepen van assistentiewoningen wordt een onderscheid gemaakt tussen de dienstverlenings- en wooncomponent.
 4. Vereenvoudiging van de dagprijsdossiers: de huidige 4 typeformulieren worden herleid naar 2 typeformulieren.
 5. De stapsgewijze dagprijsstijging voor bestaande bewoners wordt verhoogd naar max. 6 euro stijging per 6 maand.
 6. Een dagprijsverhoging met als doel “wegwerken verlies” wordt uitgebreid naar “het toelaten van een beperkte marge van 2,5%”.
 7. Het Departement Zorg zal een overzichtelijk schema ter beschikking stellen van alle soorten supplementen die een woonzorgcentrum dienen te verantwoorden.

Probis: jouw partner in financieel beheer

Alle maatregelen zullen nog in een definitieve regelgeving gegoten worden, maar we vinden het belangrijk dat woonzorgcentra op de hoogte zijn van de genomen beslissingen.

Bij Probis begrijpen we dat veranderingen uitdagingen met zich meebrengen. Daarom bieden we jouw WZC niet alleen de nodige vorming, maar ook praktische tools en diensten die naadloos aansluiten bij de subsidiebesteding:

Wil je meer weten over hoe Probis je woonzorgcentrum kan ondersteunen in deze veranderende tijden? Neem dan contact op met ons teamlead finance, Johan D’Haene, via onderstaand contactformulier. 

Probis staat voor jou klaar om samen deze uitdagingen aan te gaan en je financieel beheer naar nieuwe hoogten te tillen!