De verplichte zelfevaluatie: wat en hoe?

Het streven naar voortdurende verbetering is de ruggengraat van elke woonzorgvoorziening. Daarom legt het woonzorgdecreet de lat hoog door alle voorzieningen te verplichten regelmatig een zelfevaluatie uit te voeren.

Bij elke evaluatie moeten deze vijf stappen opgenomen in het kwaliteitsdecreet doorlopen worden, telkens gedurende een periode van drie jaar:

Kwaliteitsdecreet

Aan de slag met onze tips!

Maar hoe pak je zo’n cruciale zelfreflectie aan? Lees hier hoe we dieper ingaan op de essentiële stappen om een effectieve zelfevaluatie te bereiken.

Tip 1: ‘Bezint eer ge begint’

Voordat je de duik neemt in de wereld van zelfevaluatie, is het cruciaal om helder te definiëren wat je wilt bereiken en hoe je dit doel wilt bereiken. Neem de tijd om je intenties te begrijpen en leg zo een stevige basis voor je evaluatie.

Tip 2: Maak duidelijke keuzes

Duidelijkheid is de sleutel tot succes. Maak keuzes over wat je gaat evalueren, welke gegevens je verzamelt (zowel kwantitatief als kwalitatief), hoe en wanneer je deze gegevens gaat verzamelen en analyseren. Overweeg of je een bestaand instrument gebruikt of iets nieuws ontwikkelt, en betrek de juiste mensen bij dit proces.

Tip 3: Creëer een stevig kader 

Een solide kader legt de basis voor een effectieve zelfevaluatie. Overweeg bestaande kwaliteitsmodellen (zoals bv. Menso) of ontwikkel een op maat gemaakt kader dat past bij de specifieke behoeften van jouw organisatie.

Tip 4: Kies de juiste tools

Elke evaluatie vereist de juiste gereedschappen. Denk na over het gebruik van vragenlijsten, workshops, interviews en andere methoden die het beste aansluiten bij je gekozen aanpak.

Tip 5: Breng je plan tot leven

Vertaal je inzichten naar actie met een concreet actieplan. Definieer duidelijke prioriteiten, toewijzing van verantwoordelijkheden, tijdlijnen en budgetten om ervoor te zorgen dat je evaluatie resulteert in tastbare verbeteringen.

Een stap verder: Probis als jouw zelfevaluatie partner

Naast deze stappen & tips is het ook belangrijk om te overwegen of je de zelfevaluatie intern uitvoert of dat je begeleiding zoekt van een externe partner met expertise op dit gebied. Probis staat klaar om woonzorgvoorzieningen te begeleiden bij het uitvoeren en opvolgen van zelfevaluaties, zowel op brede schaal als gericht op specifieke processen zoals het medicatieproces.