Advies en begeleiding voor de publieke sector > strategie

Strategie als motor voor een goede organisatie en helder beleid

Ook jouw organisatie wordt dagelijks uitgedaagd om toekomstgericht en strategisch te bouwen aan een sterke organisatie en beleid.
Mis je een duidelijk doel en een weg er naartoe? Een strategie en visie die richting geven? We gaan graag samen aan de slag.

Hoe we dat doen? Vanuit de praktijk, met beproefde kaders en in co-creatie. Zo komen we tot strategieën en acties voor een succesvolle toekomst.

Missie, visie, waarden

Waarom bestaat jouw organisatie en welk verhaal wil jij schrijven? Welke richting wil jij uitgaan? En hoe zorg je ervoor dat je medewerkers volgen?

Elke medewerker zoekt een duidelijk verhaal, een heldere missie en visie. Van hieruit bouwen we aan een sterke strategie en organisatiewaarden:

 • Een missie is het fundament van je organisatie, beschreven vanuit waarden en identiteit.
 • Je visie beschrijft jouw bijdrage en je toekomstdroom.
 • Met je strategie zet je dit om in werkelijkheid.
 • En aan je waarden toets je al je beslissingen af.


Is dit alles voor jouw bestuur nog niet helemaal duidelijk?

Samen zoeken we traject dat past bij jouw organisatie. We werken het samen uit en zorgen dat het nog lang levendig blijft.

Omgevingsanalyse

Een grondige omgevingsanalyse vormt de basis voor elk goed meerjarenplan of andere strategische beslissingen.

Deze objectieve analyse schetst binnen een specifieke context de interne en externe uitdagingen van jouw organisatie.

Probis ondersteunt je bij het maken van een kwalitatief én kwantitatief onderzoek op basis van jouw uitdagingen, doelstellingen en noden.

Naar een gedragen strategisch meerjarenplan

Elke organisatie moet keuzes maken met een blik op de toekomst:

 • in de opmaak van een strategisch meerjarenplan;
 • bij het bepalen van beleidsprioriteiten;
 • het afstemmen van wat politiek wenselijk en ambtelijk mogelijk is;
 • in het koppelen van middelen aan doelen;
 • bij het vertalen van een visie naar strategie, doelen, actieplannen en acties


Wij bepalen samen een visie voor de komende jaren. We verfijnen die in doelstellingen, begeleiden in de financiële vertaling en zorgen voor duidelijke indicatoren en verantwoordelijkheden.

Resultaat? Een gedragen document door zowel politiek als administratie.

Monitoring en rapportering

Jouw organisatie is complex met verschillende expertises, doelstellingen en uitdagingen. Daarom is het vaak moeilijk om overzicht te houden, coherente doelen te stellen en op te volgen.

Tegelijk ben je wel decretaal verplicht om werk te maken van een monitoringsysteem en je werking te meten en bij te sturen.

Heb je moeite om hieraan te beginnen? Dan zetten wij onze schouders mee onder jouw monitoring en rapportering.

 • We zorgen voor heldere doelstellingen en indicatoren om op te volgen.
 • We brengen je informatiebehoeften in kaart;
 • bepalen hoe je daaraan kan voldoen;
 • welke rapporten er nodig zijn;
 • wie die opmaakt en hoe vaak;
 • en wie er kan en mag bijsturen waar nodig.

Succesvolle cases in de kijker

Onze referenties

Neem strategische voorsprong!

Wil jij bouwen aan een succesvolle toekomst voor jouw organisatie? Begin dan met een goede strategie, visie, omgevingsanalyse en monitoring- en rapportage.

Heb je hierbij ondersteuning nodig? Laat van je horen en neem vandaag al een voorsprong!