Advies en begeleiding voor de publieke sector > organisatieanalyse

Samen van analyses naar oplossingen voor jouw organisatievraagstukken

Is jouw organisatie actief in de publieke sector? Heb je nood aan bruikbare adviezen en oplossingen voor complexe organisatievraagstukken en problemen? Of wil je meer samenwerking en dynamiek in je teams?

Met een organisatieanalyse van Probis ga je sterker en met een frisse blik de toekomst tegemoet.

We werken participatief, met wetenschappelijke methodes en dagen je uit om een stapje verder te gaan.

Organisatiestudie

Heb jij soms het gevoel dat er iets schort met de werking van je organisatie? Een gevoel dat de organisatie achterhinkt? Is er misschien een groot personeelsverloop, zijn leidinggevenden en medewerkers wat uitgeblust of verloopt de samenwerking binnen en tussen de diensten niet zoals het hoort?

In dat geval kan een organisatiestudie een oplossing bieden.

Dat begint bij een kritische en praktijkgerichte analyse van de werking van jouw diensten, afdelingen of volledige organisatie.

Nadien werken we een concreet plan van aanpak uit met werkbare verbetervoorstellen en –acties waar je zelf mee aan de slag gaat.

Werkvolumemeting

Welk werkvolume is haalbaar voor jouw team? Weet jij waar je medewerkers dagelijks mee bezig zijn? En hoe ziet een optimale bezetting eruit voor jouw afdeling?

Op deze vragen geeft een werkvolumemeting een duidelijk antwoord.
Met een werkvolumemeting brengen we samen met jouw medewerkers het werkvolume in kaart. We doen dat met methodieken die we perfect afstemmen op de diensten van jouw organisatie.

Wat krijg jij van ons? Een praktische tool op maat van elke dienst, waarmee jouw teams ook in de toekomst hun werkvolume kunnen bewaken.

Organisatiemodel en -structuur

Voel jij dat de verwachtingen ten aanzien van jouw organisatie sterk veranderd zijn? En dat je interne organisatie nog niet perfect is afgestemd op deze nieuwe realiteit?

Dan werken we samen met jou aan hedendaagse organisatiemodellen en –structuren. Daarmee kan jij vandaag en morgen hoogstaande, vraaggestuurde dienstverlening bieden.

We doen dat interactief en op maat en hebben aandacht voor beslissings- en communicatiestructuren, functies, taken en rollen enzovoort.

Strategische personeelsplanning

Wil je veranderingen goed kunnen opvangen, dan heb je geschikte mensen en een goede ploeg nodig.

Dat kan alleen wanneer je strategisch werkt aan de juiste personeelsbezetting.

Wat dat betekent?

  • Je beleidsdoelen koppelen aan de juiste bezetting;
  • vervangingen tijdig inplannen;
  • inschatten van je personeelskost met oog op toekomstige uitdagingen.


Zo kan jij veranderingen aan, de continuïteit van jouw bestuur waarborgen en ben je klaar voor de toekomst.

Niet jouw expertise? Gelukkig wel die van ons!

Vergelijk je gemeente

Data zijn het nieuwe goud. Maar wat als je door de bomen het bos niet langer ziet.

Hoe zorg jij dan voor een samenhangend verhaal tussen je personeelsbeleid, je meerjarenplan, je dienstverlening en de ontwikkelingen rondom je bestuur?

Met de monitoringstool Vergelijk je Gemeente natuurlijk!

Dit digitale platform brengt al je financiële, HR- en operationele data in kaart via handige dashboards, tabellen en grafieken.

Met een simpele druk op de knop kan je de personeelsbezetting van jouw gemeente vergelijken met andere besturen.

Zo kan je jouw organisatie nog beter beheren, beheersen en sturen.

Succesvolle cases in de kijker

Onze referenties

Zet nu de eerste stap naar een sterkere organisatie

Zoek je praktische oplossingen voor uitdagingen waar jouw organisatie vandaag voor staat? Heb je nood aan vakkundige begeleiding en advies? Met een organisatieanalyse van Probis ga je sterker de toekomst tegemoet.

Neem contact op en zet vandaag al de eerste stap naar jouw oplossing op maat.