Advies en begeleiding voor de publieke sector > HR

Geïntegreerd HR-beleid voor de publieke sector

Menselijk kapitaal is de basis van elke organisatie. Ook in de publieke sector. Maar hoe haal jij het beste uit je mensen en teams?

Van strategie en tactiek tot operationele aspecten: Probis ontwikkelt beproefde managementinstrumenten om jou en je medewerkers te ondersteunen bij de vormgeving van een geïntegreerd HR-beleid.

Strategisch personeelsbeleid

Waar wil jij met je organisatie naartoe? Wat voor organisatie wil je zijn? En waar wil je in uitblinken?

Dit zijn vragen waarvoor een antwoord vanuit strategisch personeelsbeleid noodzakelijk is.

Want alleen wanneer je de juiste omstandigheden creëert voor je medewerkers om te groeien en zich ontwikkelen, vermijd je onvoorziene uitstroom, niet ingevulde functies, onevenwichtige takenpakketten, …

Wij hebben alle expertise in huis om je organisatienoden en –ambities af te stemmen op die van je medewerkers.

Zo presteren je bestuur en je mensen altijd optimaal.

Competentiemanagement en functiebeschrijvingen

Heeft jouw publieke organisatie nood aan een duidelijk organisatiemodel en heldere functies en rollen?

Dan begin je best bij dynamische en actuele functiebeschrijvingen. Wij ondersteunen je bij de uitwerking ervan of nemen dit zelf in handen.

Maar we denken ook met je mee in alle fases van jouw competentiegericht HR-beleid en zetten mee de lijnen uit van een feedback- en ontwikkelcultuur.

Dat doen we met adviseurs die jouw organisatie en functies begrijpen. En met beproefde competentietools waarmee we op maat kunnen werken.

Functieweging

Meer opdrachten, groeiende maatschappelijke verwachtingen en een beperkte budgettaire ruimte. Is dat ook de realiteit van jouw organisatie?

In dat geval is de uitdaging om de verantwoordelijkheden in je organisatie correct te verdelen en verlonen, en spanningen daarrond te vermijden groot.

Wij helpen je graag een realistisch en evenwichtig personeelskader op te maken.

Dat doen we met een functieweging. Wat levert die op voor jou? Een modern personeelsbeleid met correct gewaardeerde functies (lees: medewerkers)

Succesvolle cases in de kijker

Onze referenties

Haal vandaag al het beste uit jouw teams

Van strategisch personeelsbeleid en competentiemanagement tot functiewegingen: Probis heeft alles in huis om jouw menselijke kapitaal echt te laten groeien

Heb je als organisatie nood aan begeleiding rond HR-vraagstukken? Neem meteen contact op, wij helpen je graag verder.