Je bekijkt nu Florian aan het woord over BelRAI trajecten

Florian aan het woord over BelRAI trajecten

Florian over de unieke aanpak van Probis
bij BelRAI-implementatietrajecten

Als BelRAI-trainer kwam ik de afgelopen jaren in zorgvoorzieningen over gans Vlaanderen om zorgmedewerkers klaar te stomen voor de implementatie van het BelRAI-beoordelingsinstrument. Samen met diverse groepen werd een specifiek BelRAI-instrument uitgelegd en liefst van al zo praktisch mogelijk aangepakt met concrete voorbeelden. De ervaring leert dat de eerder theoretische BelRAI-methodiek het best bleef hangen als men dit kon koppelen aan de eigen cliënten, residenten,…

Zowel voor de bewoners als de medewerkers voelde dit telkens als kleine stapjes naar een verhoogde kwaliteitszorg

Florian Degrande, BelRAI expert bij Probis

Vaak gebeurde het dan ook dat de groep, door gebruik te maken van de BelRAI-bevraging, al op korte termijn de verrijkende effecten leerde van de open communicatie en sterkere verbondenheid als team. Ook introductie-opleidingen mochten we verzorgen, vnl. voor niet-zorgmedewerkers (bvb. logistiek, onderhoud,…) of zorgmedewerkers die geen volledige BelRAI-opleiding volgen, maar toch de basis willen kennen. Zowel voor de bewoners als de medewerkers voelde dit telkens als kleine stapjes naar een verhoogde kwaliteitszorg, aangezien BelRAI hen doet nadenken over zaken die soms in eerste instantie als bijkomstig aanzien worden. Het holistisch karakter van het instrument nodigt de zorgmedewerkers uit om nog meer te kijken naar de persoon met wensen, ideeën en verwachtingen, niet enkel naar de specifieke zorgnood.

De BelRAI-trainers van Probis geven vanuit de rol als expertenorganisatie, de nieuwste informatie, duiding en good practices mee zodat de uniforme BelRAI-methodiek gegarandeerd wordt en tevens passend blijft bij de eigen manier van werken.

Florian Degrande, BelRAI expert bij Probis

Ondertussen zijn vele groepen al sterk bezig met BelRAI-beoordelingen, terwijl bij andere groepen het iets moeizamer loopt om diverse redenen (vertraging door covid, uitval van personeel, verlofperiodes, verbouwingen,…). We merken dan ook dat vele groepen de verplichte jaarlijkse intervisie als een welgekomen moment aanzien om de BelRAI-werking te verstevigen, daar wordt dan ook voluit op ingezet. De deelnemers krijgen de kans om in de multidisciplinaire groep hun praktische issues voor te leggen, er worden praktijkvoorbeelden toegelicht en er wordt vanuit kritisch oogpunt verdergekeken naar de BelRAI-implementatie in hun eigen organisatie. De BelRAI-trainers van Probis geven dan, vanuit de rol als expertenorganisatie, de nieuwste informatie, duiding en good practices mee zodat de uniforme BelRAI-methodiek gegarandeerd wordt en tevens passend blijft bij de eigen manier van werken.

Wil je dit zelf ook ervaren in jouw organisatie? Schrijf dan zeker in op één van de vele intervisiemomenten of opleidingsreeksen.


Klik hier voor ons open opleidingsaanbod