Case

Een future proof organisatiestructuur voor Erpe-Mere

In 2021 ging het lokaal bestuur van Erpe-Mere  op zoek naar een nieuwe organisatiestructuur. De bestaande volstond niet langer om het hoofd te bieden aan de uitdagingen van vandaag. Een nieuwe, sterke organisatie waarmee het bestuur de toekomst aan zou kunnen, drong zich dus op.  

Met een breed gedragen aanpak op maat en met behulp van onze tool Vergelijk Je Gemeente ontwikkelden we een organisatiestructuur waarmee de gemeente nog vele jaren verder kan.

Lokaal bestuur Erpe-Mere: klaar voor de toekomst

Erpe-Mere is een Oost-Vlaamse gemeente met bijna 21.000 inwoners.

Een gedateerde organisatiestructuur

Lokaal bestuur Erpe-Mere wilde werk maken van een sterke organisatie die de uitdagingen van de toekomst aankan.

Erpe-Mere had hiervoor nood aan een optimale structuur en wilde de personeelsbehoeften van de organisatie objectief in kaart brengen, geënt op de noden van de dienst en de bijhorende beleidsdoelstellingen.

Het bestuur wilde daarbij een grondige benchmarkoefening uitvoeren met vergelijkbare gemeenten.

Dat was nodig omdat de organisatiestructuur te weinig was meegegroeid met de hedendaagse uitdagingen. Het lokaal bestuur had een eerder vlakke organisatiestructuur met vooral administratieve profielen, weinig deskundigen en een te beperkt middenkader.

Dit vertaalde zich ook in veel ad-hocwerk en weinig planmatige aanpak. Tijd dus voor een update!

Gedragen maatwerk en bruikbare tools

Erpe-Mere koos voor een samenwerking met Probis omwille van onze expertise en kennis.

Bovendien geeft onze tool Vergelijk Je Gemeente een unieke kans aan het lokaal bestuur om de structuur en bezetting te vergelijken met andere besturen.

Tot slot maakten we het verschil met een breed gedragen aanpak die bestond uit:

  • werksessies met managementteam en medewerkers
  • bevragingen
  • interviews met sleutelfiguren


Zo hielden we rekening met verschillende visies en konden we écht op maat werken.

Een nieuwe organisatiestructuur voor Erpe-Mere

Deze samenwerking resulteerde in een nieuwe organisatiestructuur, een bijhorende personeelsinschatting en een uitgebreid, laagdrempeling advies over de projecten waaraan de gemeente moest werken.

Erpe-Mere gaf hier meteen gevolg aan. Het lokaal bestuur rolde de nieuwe organisatiestructuur uit en doet nodige bijkomende aanwervingen. Daarvoor zetelt Probis als expert in de jury.

Tenslotte gaat Erpe-Mere ook zelfstandig aan de slag met de geadviseerde projecten

Een organisatiestudie door Probis

Heb jij net zoals de gemeente Erpe-Mere het gevoel dat er iets ontbreekt aan de werking van je organisatie? In dat geval kan een kritische en praktijkgerichte organisatiestudie een oplossing bieden.  

Een organisatiestudie voor jouw lokaal bestuur

Ben jij net als de gemeente Erpe-Merre op zoek naar een organisatiestructuur waarmee jij de toekomst vol vertrouwen tegemoet kan treden?

Met een organisatiestudie analyseren we samen de werking van jouw diensten, afdelingen of volledige organisatie.

We staan je bij in elke fase van dit proces en formuleren werkbare voorstellen waar je zelf mee aan de slag kan. Onze tool Vergelijk je gemeente biedt je al de informatie die je nodig hebt om je lokaal bestuur beter te sturen.