Advies en begeleiding voor zorg en welzijn > organisatieanalyse

Samen van analyses naar oplossingen voor jouw organisatievraagstukken

Is jouw organisatie actief in de zorg- of welzijnssector? Heb je nood aan bruikbare adviezen en oplossingen voor complexe vragen en problemen? Of wil je meer samenwerking en dynamiek in je teams?

Met een organisatieanalyse van Probis ga je sterker en met een frisse blik de toekomst tegemoet.

We werken participatief, met onderbouwde methodes en dagen je uit om een stapje verder te gaan.

Organisatiestudie

Heb jij soms het gevoel dat er iets schort met de werking van je organisatie? Een gevoel dat de organisatie achterop hinkt? Is er misschien een groot personeelsverloop, zijn leidinggevenden en medewerkers wat uitgeblust of verloopt de communicatie niet zoals het hoort?

In dat geval kan een organisatiestudie een oplossing bieden.

Dit begint bij een kritische en praktijkgerichte analyse van de werking van jouw diensten, afdelingen of volledige organisatie.

Nadien werken we een concreet plan van aanpak uit met werkbare verbetervoorstellen waar je zelf mee aan de slag gaat.

Werkvolumemeting

Welk werkvolume is haalbaar voor jouw team? Weet je waar je medewerkers dagelijks mee bezig zijn? En hoe ziet de beste bezetting eruit voor jouw welzijns- of zorgorganisatie?

Op deze vragen geeft een werkvolumemeting een duidelijk antwoord. Maar wat is dat precies?

Met een werkvolumemeting brengen we samen met jouw medewerkers het werkvolume in kaart. We doen dat met methodes die we perfect afstemmen op jouw organisatie.

Wat krijg jij van ons? Een praktische tool, op maat van elke dienst, waarmee jouw teams ook in de toekomst hun werkvolume kunnen opvolgen en bewaken.

Kristof Vermeiren

Organisatiemodel en -structuur

Voel jij dat de verwachtingen ten aanzien van jouw zorg- of welzijnsorganisatie sterk veranderd zijn? En dat je interne organisatie nog niet perfect is afgestemd op deze nieuwe realiteit?

Dan hebben wij het gepaste antwoord. Samen met jou werken we aan hedendaagse organisatiemodellen en –structuren. Daarmee kan jij vandaag en morgen hoogstaande, vraaggestuurde dienstverlening bieden.

We werken interactief en op maat en hebben daarbij aandacht voor beslissings- en communicatiestructuren, functies, taken, rollen enzovoort.

Strategische personeelsplanning

Wil je veranderingen goed kunnen opvangen, dan heb je geschikte mensen en een goede ploeg nodig.

Dat kan alleen wanneer je strategisch werkt aan de juiste personeelsbezetting.

Wat je daarvoor precies moet doen?

  • Je beleidsdoelen koppelen aan de juiste bezetting;
  • vervangingen tijdig inplannen;
  • inschatten van je personeelskost met oog op de toekomst.


Zo kan je veranderingen het hoofd bieden, de continuïteit van je organisatie waarborgen en ben je helemaal klaar voor de toekomst.

Niet jouw expertise? Gelukkig wel die van ons! Bovendien kan je de planning met Partnerplan ProHR op strategisch, tactisch en operationeel niveau organiseren.

Partnerplan ProHR

Hoeveel makkelijker zou jij de juiste beleidskeuzes kunnen maken over het werkvolume en de werkdruk in jouw woonzorgvoorziening met kwalitatieve, objectieve data?

Met onze online applicatie Partnerplan ProHR bieden we jouw organisatie de mogelijkheid om je werkdruk permanent te monitoren en op te volgen.

Wat levert dit op voor jou?

  • Objectieve inzichten over subjectieve gegevens;
  • een gerichte personeelsinzet doorheen de dag;
  • een overzicht tussen de bruto en netto inzet van je personeel;
  • een klankbord met een Probis-adviseur.

Succesvolle cases in de kijker

Onze referenties

Zet nu de eerste stap naar een sterkere organisatie

Zoek je praktische oplossingen voor de uitdagingen waar jouw zorg- en welzijnsorganisatie vandaag voor staat? Heb je nood aan vakkundige begeleiding en advies?

Met een organisatieanalyse van Probis ga je sterker de toekomst tegemoet. Neem contact op en zet vandaag al de eerste stap naar jouw oplossing op maat.