Advies en begeleiding voor zorg en welzijn > HR

Geïntegreerd HR-beleid voor zorg- en welzijnssector

Menselijk kapitaal is de basis van elke organisatie. Ook in de zorg- en welzijnssector. Maar hoe haal jij het beste uit je mensen en teams?

Van strategie en tactiek tot operationele elementen: Probis ontwikkelde beproefde managementinstrumenten om jou en je medewerkers te ondersteunen bij de vormgeving van een geïntegreerd HR-beleid.

Strategisch personeelsbeleid

Waar wil jij met je zorg- en welzijnsorganisatie naartoe? Wat voor organisatie wil je zijn? En waar wil je in uitblinken?

Dit zijn vragen waarop een antwoord vanuit strategisch personeelsbeleid noodzakelijk is.

Want alleen wanneer je de juiste omstandigheden creëert waarin je medewerkers kunnen groeien en ontwikkelen, vermijd je onvoorziene uitstroom, niet-ingevulde functies, niet afgestemde takenpakketten enzovoort.

Wij hebben alle expertise in huis om jouw organisatienoden en –ambities perfect af te stemmen op die van je medewerkers.

Zo presteren je organisatie en je mensen altijd optimaal.

Competentiemanagement & Functiebeschrijvingen

Heeft jouw organisatie nood aan een duidelijk organisatiemodel en heldere functies en rollen?

Dan begin je best bij dynamische en actuele functiebeschrijvingen. Wij ondersteunen je bij de uitwerking ervan of nemen dit zelf in handen.

Maar we denken ook met je mee in alle fases van jouw competentiegericht HR-beleid en zetten samen de lijnen uit van een feedback- en ontwikkelcultuur.

Dat doen we met adviseurs die je organisatie en functies begrijpen. En met beproefde competentietools waarmee we op maat kunnen werken, zoals het door Probis ontwikkelde competentiespel.

Functieweging

Meer opdrachten, groeiende maatschappelijke verwachtingen en een slinkende budgettaire ruimte. Klinkt dat herkenbaar voor jouw zorg- en welzijnsorganisatie?

Ja? Dan sta je ongetwijfeld voor de uitdaging om de verantwoordelijkheden in je organisatie correct te verdelen én verlonen en spanningen daarrond te vermijden.

Wij helpen je graag een realistisch en evenwichtig personeelskader op te maken.

Dat doen we met een functieweging. Wat levert die op voor jou? Een modern personeelsbeleid met correct gewaardeerde functies (lees: medewerkers)

Succesvolle cases in de kijker

Onze referenties

Haal vandaag al het beste uit jouw teams

Van strategisch personeelsbeleid en competentiemanagement tot functiewegingen: Probis heeft alles in huis om jouw menselijk kapitaal tot ongekende hoogten te brengen.

Ben je een organisatie in de zorg- en welzijnssector en heb je nood aan begeleiding rond HR-vraagstukken? Laat van je horen, wij helpen je graag verder.