Advies en begeleiding voor zorg en welzijn > financieel

Performant financieel beheer voor welzijn en zorg

Als zorg- of welzijnsvoorziening moet je vaak meer doen met minder. Dat vraagt om een financieel beheer gebaseerd op:

  • betrouwbare financiële planning en prognoses;
  • performante opvolging, analyse en rapportering;
  • accurate bijsturing.


Probis begeleidt en adviseert organisaties doorheen de financiële cyclus, ontwikkelt ondersteunende tools en maakt de noodzakelijke vertaalslag naar de operationele werking.

Partnerplan Pro Fin

De VSB-subsidies vormen de belangrijkste financieringsbron van jouw woonzorgcentrum.

Tegelijk is deze financiering complex en voortdurend in verandering.

Vind jij het lastig om alle elementen ervan accuraat te monitoren? Heb je het gevoel dat je een stuk financieel blind vaart?

Met Partnerplan Pro Fin maak je gebruik van performante software en advies om meer inzicht te verwerven in deze materie.

Resultaat? Accurate simulaties tijdens het referentiejaar, voorspelbaarheid en financiële gemoedsrust.

Partnerplan Focus

Financiële en operationele rapporten leveren noodzakelijke inzichten in jouw organisatie.

Maar dataverzameling en –analyse gebeurt vaak manueel en is tijdrovend. Resultaat? Tijdverlies, risico’s op fouten en onzekerheid over de te nemen beslissingen.

‘Partnerplan Focus’ biedt financiële en operationele monitoring, rapportering en sturing.

Dat gebeurt met performante software die alle informatie helder en visueel ter beschikking stelt. Zo kan jij efficiënt en onderbouwd samenwerken en beslissen.

Financiële planning & analyses

De impact van grote (infrastructuur)projecten op de toekomstige financiële positie van het WZC in kaart brengen is een complex vraagstuk.

Wat is de impact op de dagprijs, VSB-financiering, kosten- en opbrengstenstructuur, resultaten en cashflow?

Met een financieel plan brengen we de financiële haalbaarheid van jouw plannen in kaart en toetsen hierbij verschillende scenario’s af.

Los van grote (infrastructuur)projecten staan wellicht ook voor jouw WZC de financiën onder druk. Om financieel gezond te worden en/of te blijven heb je nood aan inzicht in de kosten- en opbrengstenstructuur van jouw WZC én aan inzicht in de linken tussen de operationele werking en financiële cijfers.

Een doorgedreven financiële analyse biedt jou deze inzichten, zodat je gefundeerde beslissingen kan nemen die leiden tot betere resultaten op financieel én operationeel vlak.

Dagprijs en erkenningsdossier

De dagprijs die je woonzorgcentrum aanrekent is een belangrijke bron van financiële inkomsten.

Wil je die dagprijs verhogen, dan moet je een dossier indienen bij het Agentschap Zorg en Gezondheid. Maar ben je wel vertrouwd met de complexe procedures die aan de goedkeuring van dit dossier voorafgaan?

Met onze jarenlange ervaring ondersteunen wij jou bij het opstellen van een ontvankelijk, goed onderbouwd en gedragen dossier.

Succesvolle cases in de kijker

Onze referenties

Contacteer ons voor een performant financieel beheer

Van betrouwbare financiële planningen en prognoses tot performante opvolging, analyse en rapportering en accurate bijsturing: neem vandaag nog contact op als je jouw zorg- en welzijnsorganisatie financieel performanter wil maken.