Wegwijs in een lokaal bestuur

Onze maatschappelijke uitdagingen stapelen zich de laatste jaren steeds op en onze lokale besturen kennen dus een periode waarin er zeer veel op hen afkomt. Fusieplannen & schaalvergroting, klimaatverandering, gezondheidscrisissen, vergrijzing, jeugd- en zorgbeleid, opvang- en migratiecrisissen, de lijst is eindeloos.

Hierbij is er maar één constante: een sterk lokaal bestuur als de steunpilaar voor de bredere aanpak van maatschappelijke fenomenen. Steeds opnieuw staan de medewerkers van het lokaal bestuur klaar om deze complexe uitdagingen aan te pakken.

Om nieuwe medewerkers verder op weg te helpen in hun lokaal bestuur, hebben wij de opleiding Wegwijs in een lokaal bestuur samengesteld. In dit opleidingstraject raken we alle elementen van een bestuur aan vanuit elke mogelijke invalshoek.


Juridisch, organisatorisch, beleidsmatig, financieel en strategisch bekijken we hoe een lokaal bestuur functioneert en wat tips, tricks en good practices zijn om verder te bouwen aan een efficiënte en krachtige organisatie en hoe de individuele medewerker hierbij kan helpen.

 We stelden een opleidingstraject samen waarin experten uit lokale besturen (burgemeester, financieel directeur en algemeen directeur) en onze eigen experten inzicht geven in de complexe werking, wetgeving en organisatie van een lokaal bestuur. 

Doelgroep

De doelgroep zijn deskundigen, stafmedewerkers, leidinggevenden en leden van het managementteam die een rol (zullen) opnemen in een lokaal bestuur en die zich willen verdiepen in de werking van een lokaal bestuur. Deze opleiding vormt ook de ideale basis voor professionals die zich willen focussen op de context van een lokaal bestuur.

Aanpak van de opleiding:

  • Je volgt een intensief traject van 6 sessies waarbij er wordt gefocust op de verschillende kaders die een lokaal bestuur zo typeren
  • Je ontvangt bepaalde methodieken en praktische modellen die je zelf kan gebruiken en aanwenden
  • Je verwerft inzichten via kennisoverdracht, casussen, getuigenissen en documentatie
  • Je krijgt een leuke afwisseling tussen docenten met een achtergrond binnen lokale besturen, de academische wereld, gemeentepolitiek of consultancy
  • Enkele dagen voor de start van de opleiding ontvang je een uitgebreid overzicht van de inhoud van het programma

Vanaf 26 september 2023 in Kortenberg

Vanaf 12 oktober 2023 in Aalter