Vormingskalender > inhouse opleidingen > VSB Administratie en personeelsdienst

VSB Basis personeelsdienst en administratie

In een eerste deel introduceren we kort de VSB-financiering in de ouderenzorg (basistegemoetkoming voor zorg, eindeloopbaanfinanciering en aanvullende financiering). We zoomen in op de wettelijke voorschriften en procedures, de actuele personeelsnormering en de geldende termijnen. We vertrekken van de wettelijke basis en reiken mogelijkheden aan om wijzigingen in deze voorschriften en regelgeving zelf op te volgen.

In een tweede deel behandelen we de financieringen door het sociaal fonds en de mogelijke interferentie tussen de verschillende financieringen. We staan stil bij een correcte personeelsinzet en –opvolging en besteden hierbij de nodige aandacht aan de punten waarop men dient te letten bij aanwerving, functiewijziging, enz… Vervolgens focussen we ons op het administratieve proces met betrekking tot de financieringsaangifte (RaaS) en de communicatie met de zorgkassen (eWZCfin).

We eindigen met een overzicht van de laatste nieuwe regelgeving.

Praktische informatie

Aantal sessie

1 x  6 uur

Prijs

Op aanvraag

Korte inhoud:

  • VSB-financiering: context en kort overzicht van de regelgeving en berekeningswijze van de basistegemoetkoming voor zorg
  • Eindeloopbaan en aanvullende financiering: regels en mogelijkheden
  • Financieringen sociaal fonds en het belang van optimale personeelsinzet (interferentie en optimaal gebruik van de verschillende financieringen)
  • VSB-administratie: correct gebruik van de RaaS-applicatie en administratief proces eWZCfin
  • Overzicht van de meest recente nieuwigheden in de regelgeving