Vormingskalender > inhouse opleidingen

Van conflict naar verzoening

Deze vorming geeft leidinggevenden nieuwe inzichten over conflicten en laat hen oefenen met tools voor conflicthantering. Dit zal hen meer vertrouwen geven en ervoor zorgen dat zij snellere en betere interventies doen om de relaties in hun team te bewaken.
Anderzijds leren we medewerkers andere omgangs- en samenwerkingsvormen met elkaar. We oefenen met hen in verbindende communicatie en feedback en leren hen om zelf hun doelstellingen, ambities en persoonlijke verwachtingen met elkaar te realiseren.
We willen vooral de sterktes en mogelijkheden van de teams aanspreken, zodat ze zelf verandering in gang zetten. Dit betekent een waarderende aanpak, vanuit het geloof dat mensen in staat zijn om hun werkcontext en mekaar positief te beïnvloeden om samen resultaten neer te zetten. Als iedereen afstemt op het doel, komt er positieve energie vrij.
Door op twee niveaus in te grijpen verhogen we de impact. We versterken de leidinggevenden, we versterken de teams en doordat de teams meer zelfregulerend en zelfverantwoordelijk worden, komt er ook nog eens ruimte vrij in de agenda van de leidinggevende voor andere taken.

Deze vorming kadert in het functiecomplement hoofdverpleegkundige. Wij verzorgen alle administratie hierrond.
Wij hebben eveneens een open aanbod functiecomplement hoofdverpleegkundige. Deze vindt u hier terug. 

Praktische informatie

Taal

Nederlands

Aantal sessie

2 x 4 uur

Prijs

op aanvraag

Sector

Alle zorgorganisaties, Woonzorgcentra, Ziekenhuizen

Doelgroep

Hoofdverpleegkundigen

Thema

Functiecomplement hoofdverpleegkundige