Vormingskalender > inhouse opleidingen

Train de interne trainer

Grote organisaties zetten vaak eigen medewerkers in als interne trainers. Maar niet iedereen heeft een opleiding tot trainer of docent gevolgd. Je kan wel alles weten over een bepaald thema, maar door allerhande groepsprocessen kan de transfer van deze kennis beperkt blijven. Zowel deelnemers als de interne trainer blijven dan achter met een negatief gevoel.
In deze vorming leren we sturing geven aan het groepsproces: hoe maak je een groep veilig en ontvankelijk zodat cursisten actief leren?
We gebruiken het model van Levine dat beschrijft hoe groepen mondig worden en welke rol gezag en intimiteit daarbij spelen. Het model biedt ook handvaten voor het omgaan met vervelende situaties.
We behandelen volgende items:
– Fases in groepsprocessen
– Autoriteit neerzetten en omgaan met aanvallen
– Omgaan met “killing the leader”: wat doe je met kritiek?
– Omgaan met zwarte schapen: ergerlijke deelnemers

Praktische informatie

Taal

Nederlands

Aantal sessie

2 x 3 uur

Prijs

op aanvraag

Sector

Ziekenhuizen

Doelgroep

alle medewerkers, Leidinggevenden

Thema

Communicatie