Vormingskalender > inhouse opleidingen

Peter- en meterschap (Lokale besturen)

De opleiding bestaat uit een basisopleiding voor het introduceren van een peterschap. Gezien het doel van de opleiding erin bestaat om een algemeen inzicht te verkrijgen in de methodiek van het peterschap en de aandachtspunten voor een succesvol peterschap, belichten we eerst algemene aspecten. Daarnaast voorzien we een kort praktisch gedeelte waarbij een rollenspel inzicht biedt in de vaardigheden waarover men moet beschikken om een goede peter te kunnen zijn.

Korte inhoud:
– Wat mag je van een peter/meter verwachten?
– Wat zijn de voordelen van een peter/meter?
– Wat is het profiel van een goede peter/meter?
– Hoe onthaalt de peter/meter de nieuwe medewerker?
– Instructies geven.
– Planning van het peter- /meterschap: overlegmomenten.
– Leren luisteren.
– Feedback geven en ontvangen.
– Methodes voor verbetering van de prestaties en aanscherpen van de competenties.
– Opvolging van de nieuwe medewerker.
– Communicatie op de werkvloer.
– Hoe de rol van leidinggevende en peter/meter verzoenen?

Er is voldoende ruimte voorzien voor feedback, vragen, …
Voor een optimaal resultaat van de opleiding dient de implementatie van het peter- en meterschap een aanvang te hebben genomen binnen de organisatie. Peter- en meterschap dient omkaderd en begeleid te worden door de organisatie, peters en meters hebben nood aan duidelijke afspraken.

Praktische informatie

Taal

Nederlands

Aantal sessie

2 x 3 uur

Prijs

op aanvraag

Sector

Lokale besturen

Doelgroep

alle medewerkers

Thema

Communicatie