Vormingskalender > inhouse opleidingen

Omgaan met sociale media in de zorg

1. Inleiding:

 • Welkom en kennismaking:
  • Icebreaker-activiteit om een positieve sfeer te creëren.
 • Context en relevantie:
  • Bespreking van waarom bewust gebruik van sociale media belangrijk is voor bewoners/patiënten en medewerkers in een zorgomgeving.

2. De Do’s en Don’ts voor Bewoners/Patiënten:

 • Do’s:
  • Respectvol communiceren online.
  • Bewustzijn van privacy-instellingen.
  • Positieve ervaringen delen.
 • Don’ts:
  • Negatieve informatie verspreiden.
  • Persoonlijke gegevens onnodig delen.
  • Online conflicten vermijden.

3. De Do’s en Don’ts voor Medewerkers/Collega’s:

 • Do’s:
  • Professioneel en respectvol gedrag online.
  • Positieve representatie van de organisatie.
  • Bewustzijn van de bedrijfspolicy met betrekking tot sociale media.
 • Don’ts:
  • Vertrouwelijke informatie delen.
  • Negatieve opmerkingen over collega’s of de organisatie plaatsen.
  • Overmatig gebruik van sociale media tijdens werkuren vermijden.

4. Bewustwording over Online Content:

 • Het belang van nadenken over geposte content:
  • Hoe online aanwezigheid van invloed kan zijn op zowel professionele als persoonlijke leven.
 • Case studies en voorbeelden:
  • Bespreking van situaties waarin online posts impact hadden op carrières of reputaties.
 • Praktische oefeningen:
  • Beoordelen van voorbeeldposts en discussiëren over mogelijke consequenties.

5. Specifieke Overwegingen voor Verschillende Platforms:

 • Facebook, LinkedIn, WhatsApp:
  • Bespreking van verschillen in doelgroepen en verwachtingen.
  • Privacy-instellingen op elk platform.

6. Interactieve Discussies en Q&A :

 • Open gesprek:
  • Uitnodigen van deelnemers om hun ervaringen en zorgen te delen.
 • Q&A-sessie:
  • Beantwoorden van specifieke vragen over sociale media-gebruik.

7. Afsluiting en Hulpmiddelen:

 • Samenvatting:
  • Herhaling van belangrijke punten.
 • Hulpmiddelen:
  • Verwijzing naar bronnen en richtlijnen voor verdere begeleiding.

Praktische informatie

Taal

Nederlands

Aantal sessie

1 x 3 uur

Prijs

op aanvraag

Sector

Zorgorganisaties

Doelgroep

Alle medewerkers

Thema

Communicatie