Vormingskalender > inhouse opleidingen

Mentorschap over stagiairs

De vorming is opgebouwd rond interactieve oefeningen. De ‘theorie’ dient als kapstok en geeft de vorming structuur.

1. Wie is de stagiair?
• Wat weet u (moet u weten) over de stagiair?
• Wat is de beleving van de stagiair
o Gevoel
o Kennis
o Vroegere positieve of negatieve ervaringen
• Hoe kijkt de stagiair naar deze stage?

2. Organisatie versus stagiair
• Hoe kijkt de meerderheid van uw medewerkers naar stagiairs
• Is er gelijkwaardigheid in gesprek (overleg versus uitleg)
• In welke mate worden verwachtingen vanuit beide kanten gecommuniceerd?
• In welke mate wordt er voorafgaand gecommuniceerd over verwachtingen en noden?
• Wat zijn de leerdoelen van de stagiair?
Deze twee punten vervatten we in een globale oefening. Via de oefening laten we de deelnemers vooral stilstaan bij hoe een stagiair de eerste dagen beleeft.

3. Wat is uw rol als hoofdverpleegkundige?

4. Hoe kan ik de mentoren begeleiden?
• Wat is hun motivatie?
• Waarmee hebben zij het moeilijk?

5. Coachen, hoe begin je er aan?
• Kennismaking met coachen
• Positief coachen van de stagiair

Praktische informatie

Taal

Nederlands

Aantal sessie

2 x 4 uur

Prijs

op aanvraag

Sector

Alle zorgorganisaties

Doelgroep

Hoofdverpleegkundigen

Thema

Functiecomplement hoofdverpleegkundige