Vormingskalender > inhouse opleidingen

Functionerings- en evaluatiegesprekken (ervaren evaluatoren)

Een eenduidige en praktijkgerichte opleiding is noodzakelijk om een zekere graad van objectiviteit van evaluaties te bereiken binnen de hele organisatie, onafhankelijk van de persoon die beoordeelt.
De opleiding beoordelaars wordt in drie delen opgesplitst.

In het eerste deel schetsen we het theoretisch kader rond het evaluatieproces en -systeem, in het tweede deel bespreken we het belang van de evaluaties bij het leidinggeven en in het derde deel gaan we zeer praktisch in op de communicatie- en gesprekstechnieken die kunnen gebruikt worden bij evaluatie- en functionerings-gesprekken.

Tijdens het eerste deel van de opleiding overlopen we het volledige evaluatieproces en –systeem in het bestuur. We leggen de klemtoon op de volledige evaluatiecyclus.
We staan in dit eerste deel ook stil bij de ervaringen van de deelnemers bij voorgaande evaluaties.
Voor het meer formele aspect blijven we stilstaan bij de bepalingen van de rechtspositieregeling m.b.t. evaluaties en functioneringsgesprekken.

Vervolgens bespreken we de documenten die uw organisatie gebruikt bij het beoordelen van medewerkers en geven we nuttige tips voor een optimaal gebruik van deze hulpmiddelen.
Functioneringsgesprekken en evaluaties zijn niet los te koppelen van het ontwikkelen van de medewerker. De leidinggevende als coach is hier zeer belangrijk.
Vandaar dat we in een tweede deel aandacht besteden aan de leidinggevende aspecten die met evaluaties gepaard gaan.

In het derde deel gaan we in op de wijze van communiceren en de gesprekstechnieken die ervoor zorgen dat het functionerings- of evaluatiegesprek een succes wordt.
Belangrijke communicatietechnieken zoals het geven van feedback en het omgaan met weerstanden worden op een praktische wijze besproken.
De gespreks- en communicatievaardigheden worden onder meer met behulp van rollenspelen geoefend.

Tot slot leren de deelnemers ook om doelstellingen te formuleren voor hun medewerkers in een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) of Individueel Doelstellingenplan.

Praktische informatie

Taal

Nederlands

Aantal sessie

2 x 3 uur

Prijs

op aanvraag

Sector

Alle zorgorganisaties, Lokale besturen

Doelgroep

Zorgpersoneel

Thema

HR, Leidinggeven, Lokale besturen, Zorgsector