Vormingskalender > inhouse opleidingen

Gedeelde of onderhandelde zorg

Medewerkers zijn soms gericht op het zorgen voor klanten vanuit het standpunt van hun eigen functie. De vorming wil hun kijk verbreden door zorg te verlenen vanuit de zorgvraag van de klant. Daarom is functie-overschrijdend samenwerken nodig om aan deze vraag te voldoen. Daarnaast wil de vorming ook de onderlinge verbinding tussen medewerkers versterken.
Volgende competenties staan centraal: klantgericht, empathie, communicatie, samen en probleemoplossend handelen.
We maken de inhoud van de workshop op in samenspraak met de organisatie.

Korte inhoud:
– Wie zijn we?
° Medewerkers kennen en begrijpen de inhoud van elkaars job: wat doen we goed en waar lopen we tegenaan?
° Medewerkers hebben inzicht in de wet/regelgevende beperkingen: taakinhoud
° Medewerkers zoeken samen naar gelijkenissen en verschillen binnen hun takenpakket
– Voor wie doen we het?
° Medewerkers delen met elkaar voor wie ze werken
° Medewerkers (h)erkennen de gemeenschappelijke en verschillende klanten per functie
° Medewerkers leven zich in in de situatie van de klant
° Medewerkers begrijpen dat de klant niet altijd het onderscheid maakt tussen verschillende functies
° Medewerkers van verschillende functies werken oplossingsgericht bij het ervaren van problemen tussen functies onderling
– We vertrekken vanuit de zorgvraag van de klant en niet vanuit het perspectief van onze functie.
° Wat is onderhandelde zorg?
° Welke houding is hiervoor nodig vanuit onze functie die we beoefenen?
° Onderhandelen met de klant
° Overleggen met collega’s: hoe doe je dat?

We maken de vorming interactief met korte theoretische blokken. We gebruiken verschillende werkvormen: oefeningen, quiz, filmpjes, … We passen de voorbeelden en werkvormen aan aan de functie van de deelnemers en hun leerstijlen.

Praktische informatie

Taal

Nederlands

Aantal sessie

1 x 3 uur

Prijs

op aanvraag

Sector

Woonzorgcentra

Doelgroep

Zorgpersoneel

Thema

Omgaan met …