Vormingskalender > inhouse opleidingen

En jij? Hoe geef jij zorg?

Werken in de zorg is een drukke bezigheid. Er wordt veel verwacht van medewerkers in een woonzorgcentrum: dagelijks staan ze in voor complexe zorgen aan vaak zwaar zorgbehoevende ouderen.
Ook al doen we het nog zo goed, toch lopen we vaak ontgoochelingen op: bewoner lijkt niet tevreden, familie heeft opmerkingen, we komen tijd te kort …
Staan we eigenlijk nog stil ‘waarom’ we iets zus of zo doen? Vragen we ons na jaren ervaring nog af of we iets misschien anders zouden kunnen aanpakken? Neemt routine het over van verwondering?
Hoe kan je even stilstaan bij de manier waarop je zorg geeft en hoe kan je leren de aandacht voor de bewoner niet te verliezen?

Inleiding tot reflectieve zorg

 • Definitie en belang van reflectie in de zorg
 • Voorbeelden van situaties waarbij reflectie van waarde kan zijn
 • Bespreking van de verschillende niveaus van reflectie (bijv. oppervlakkig, diepgaand)

Identificatie van uitdagingen

 • Groepsdiscussie over de uitdagingen waarmee zorgverleners worden geconfronteerd
 • Brainstormen over mogelijke oorzaken van deze uitdagingen
 • Delen van persoonlijke ervaringen

Reflectieve praktijken

 • Introduceren van verschillende reflectieve technieken, zoals journaling, casusbesprekingen, en mindfulness-oefeningen
 • Oefenen van enkele reflectieve technieken in kleine groepen
 • Terugkoppeling en delen van bevindingen

Het belang van empathie en communicatie

 • Bespreking van de rol van empathie in de zorgverlening
 • Training in effectieve communicatietechnieken

Verdieping en implementatie

 • Reflectie op de leerervaringen van de ochtend
 • Identificatie van concrete stappen om reflectieve zorg in de praktijk toe te passen
 • Bespreking van mogelijke obstakels en strategieën om deze te overwinnen

Praktische informatie

Taal

Nederlands

Aantal sessie

1 x 4 uur

Prijs

op aanvraag

Sector

Zorgorganisaties

Doelgroep

Zorgpersoneel

Thema

Zorg & Welzijn