Vormingskalender > inhouse opleidingen

En dan is er nog ... familie

Een ziekenhuisopname is niet alleen voor de patiënt een aanpassing. Ook de familie kan zich wat verloren voelen. Niet alleen moeten ze omgaan met het feit dat hun familielid opgenomen is, ze moeten zich ook aanpassen aan de regels en geplogendheden van het ziekenhuis.
Een stresserende familie kan voor heel wat extra werk zorgen op een afdeling. Evidenties, achterdocht, gebrekkige communicatie, … zorgen ervoor dat het personeel het soms hard te verduren krijgt.

Deze vorming leert hen ‘om te gaan met …’
Hoe uit ik het best mijn gevoelens, hoe luister ik actief, hoe geef ik mijn mening en waar stel ik mijn grenzen? En wat doe ik met boze familie? Een goede zorg impliceert dan ook dat de zorgverlener oog heeft voor de praktische en emotionele problemen van de familieleden.
De cursisten kunnen casussen meebrengen naar de vorming.

Praktische informatie

Taal

Nederlands

Aantal sessie

1 x 3 uur

Prijs

op aanvraag

Sector

Ziekenhuizen

Doelgroep

Zorgpersoneel

Thema

Communicatie