Vormingskalender > inhouse opleidingen

Eenzaamheid bij ouderen

Eenzaamheid kunnen we definiëren als: “het subjectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit van) bepaalde sociale relaties”.
Eenzaamheid kan veroorzaakt worden door te weinig sociale contacten, beperkte mobiliteit, depressie, … . Hoe herkennen we eenzame ouderen? Wat kan men vanuit de residentiële hulpverlening aanbieden?
In deze cursus bekijken we de verschillende types eenzaamheid, geven we een meetinstrument mee voor zorgverleners en bieden we een aantal tips aan om deze ouderen uit hun isolement te halen.

Praktische informatie

Taal

Nederlands

Aantal sessie

1 x 3 uur

Prijs

op aanvraag

Sector

Woonzorgcentra

Doelgroep

Zorgpersoneel

Thema

Omgaan met …