Vormingskalender > inhouse opleidingen

Diversiteit in de zorg

Hoe ga je competent om met diversiteit bij patiënten/bewoners?

Zorgverleners werken met patiënten/bewoners uit verschillende culturele achtergronden, met verschillende talen, religies en overtuigingen.
Het doel is om ervoor te zorgen dat alle patiënten/bewoners toegang hebben tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg, ongeacht hun achtergrond of overtuigingen.

Omgaan met diversiteit in de zorg begint met het creëren van een cultuur sensitieve werkomgeving. Dit betekent dat zorgverleners kennis moeten hebben van de verschillende culturen en achtergronden van hun patiënten/bewoners. Zij moeten openstaan voor en respect hebben voor verschillende geloofsovertuigingen en tradities.

Het is belangrijk dat zorgverleners open communiceren met hun patiënten/bewoners. Dit betekent dat zij hen moeten aanmoedigen om vragen te stellen en hun zorgen te uiten. Zorgverleners moeten ook luisteren naar de antwoorden van hun patiënten/bewoners en hen aanmoedigen om hun ideeën en opvattingen te delen.

Je krijgt inzicht in 5 courante misvattingen over omgaan met verschillen:

 • We hoeven niets te doen, want we zijn allemaal hetzelfde
 • We zijn allemaal gelijk, dus verschillen zijn niet belangrijk
 • Ik heb geen vooroordelen, dus ik hoef niet te werken aan mijn culturele competentie
 • We moeten gewoon doen alsof er geen verschillen zijn en ons richten op wat ons verbindt
 • We hebben al diversiteitsprogramma’s, dus we zijn al diversiteit-gevoelig

Je leert 10 concrete handvaten voor een beter resultaat:

 • Creëer een cultuur sensitieve werkomgeving
 • Respecteer en waardeer verschillende geloofsovertuigingen en tradities
 • Luister actief en stel open vragen
 • Gebruik tolken en andere taaldiensten
 • Gebruik trainingen en workshops over culturele competenties en diversiteit
 • Wees bewust van je eigen vooroordelen
 • Zorg voor een divers personeelsbestand en probeer diversiteit te bevorderen
 • Moedig en waardeer diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer

Praktische informatie

Taal

Nederlands

Aantal sessie

2 x 3 uur

Prijs

op aanvraag

Sector

Zorgorganisaties

Doelgroep

Alle medewerkers

Thema

Omgaan met…