Vormingskalender > inhouse opleidingen

Delegeren is een kunst

Programma:
1. Wat is delegeren?
– Wat?
– Wanneer delegeren?
– Welke taken delegeer je?
2. Waarom delegeren?
– Redenen om wel of niet te delegeren
– Efficiëntie, effectiviteit, ontwikkeling en motivatie
– Bevoegdheid vs. eindverantwoordelijkheid
3. Rolverdeling en verantwoordelijkheden
– Aan wie delegeer je wat?
– Inschatten van taakmaturiteit en –bereidheid en competenties
4. De verschillende fasen van delegeren
– Plan van aanpak: 10 stappen plan:
1. Waarom wel – waarom niet
2. Wat delegeren?
3. Besluit om te delegeren
4. Aan wie delegeren?
5. Bereid het delegeringsgesprek voor
6. Het delegeringsgesprek
7. Laat los
8. Evalueer het eindresultaat
9. Neem (eventueel) de taak terug af
10. Evalueer en verbeter
– Het delegeringsgesprek:
1. Opzetten/voorbereiden: doelstelling, instructies, bevoegdheid,
middelen, evaluatiemomenten, motivatie medewerker
2. Uitvoeren: onderwerp, toon gesprek, gesprekstechnieken
3. Afspraken maken
– Opvolgen en afronden:
1. Hoe volg je op? Wanneer?
2. Nabespreking met medewerker
3. Positieve evaluatie: motiveer medewerker
4. Negatieve evaluatie: taak terugnemen: hoe doe je dat?
5. Ont-delegeren: in welke situatie?
5. Link met mijn persoonlijke leiderschapsstijl
– Wat is mijn leiderschapsstijl?
– Hoe past delegeren daar in?
– Wat zijn de valkuilen?
– Zelfreflectie bij het delegeren

Praktische informatie

Taal

Nederlands

Aantal sessie

2 x 3 uur

Prijs

op aanvraag

Sector

Alle zorgorganisaties

Doelgroep

Leidinggevenden

Thema

Leidinggeven