Vormingskalender > inhouse opleidingen

De bewoner komt niet alleen

Soms vinden zorgverleners de manier waarop bewoners en hun familie reageren niet terecht, overdreven, gevoelig, agressief, …
En weten dan niet goed hoe daarmee om te gaan. Vaak zijn er reacties als ‘ze doen moeilijk’ of ‘ze hebben het recht niet om zo te reageren’.

Wanneer bewoners en hun familie naar een WZC komen, brengen zij hun familiesysteem mee. Dit systeem maakt deel uit van de context van de bewoner.

Voor de zorgverlener is het interessant en nuttig om hiervan weet te hebben en daarrond inzichten te verwerven. Dit biedt ondersteuning bij het omgaan met de reacties en het gedrag van de bewoner en de familie.

 1. Inleiding tot Familiale Dynamieken:
  • Bespreking van zorgverlenersreacties op bewoners en familie.
  • Bewustwording van vooroordelen en stereotypen.
 2. Het Belang van het Familiesysteem:
  • Erkenning van het familiesysteem als integraal onderdeel van de bewonerscontext.
  • Verkenning van territoriumleer, systeemdenken en contextueel denken.
 3. Inzichten in Familiale Context:
  • Analyse van verschillende dynamieken binnen familiesystemen.
  • Identificatie van mogelijke bronnen van spanning en conflict.
 4. Territoriumleer in de Praktijk:
  • Toepassing van territoriumleer om de invloed van de omgeving op bewoners en families te begrijpen.
  • Praktische tools voor het navigeren door complexe territoriale situaties.
 5. Systeemdenken en Zorgverlening:
  • Integratie van systeemdenken in de dagelijkse zorgpraktijk.
  • Het begrijpen van de onderlinge relaties en invloeden binnen het familiesysteem.
 6. Contextueel Denken in Communicatie:
  • Ontwikkeling van communicatievaardigheden gebaseerd op contextueel denken.
  • Het belang van empathie en begrip bij het omgaan met diverse reacties.
 7. Praktijkgerichte Inzichten in Zorg, Aandacht en Begeleiding:
  • Concrete casestudies en voorbeelden om inzicht te verschaffen in effectieve zorg, aandacht en begeleiding.
  • Het aanpassen van benaderingen op basis van familiale behoeften.
 8. Samenwerkingsrelatie Versterken:
  • Strategieën voor het behouden van een positieve samenwerkingsrelatie met bewoners en hun families.
  • Het voorkomen van vooroordelen en het bevorderen van wederzijds begrip.
 9. Reflectie en Toepassing:
  • Individuele en groepsreflectie op geleerde concepten.
  • Toepassing van inzichten in praktijksimulaties.

Praktische informatie

Taal

Nederlands

Aantal sessie

2 x 3 uur

Prijs

op aanvraag

Sector

Zorgorganisaties

Doelgroep

Hoofdverpleegkundigen, Maatschappelijk werkers/sociale dienst, Onderhoud/keuken, Zorgpersoneel

Thema

Communicatie