Advies en begeleiding voor zorg en welzijn > organisatieontwikkeling > lerend netwerk woonzorg

Lerend netwerk woonzorg

Kan de Zorg & Welzijnssector nog volgen? Nooit eerder waren de uitdagingen zo omvangrijk. Demografische en maatschappelijke ontwikkelingen, complexe zorgvragen, maximale betrokkenheid van de familie, wijzigingen in de wetgeving, technische ontwikkelingen zoals digitalisering, nieuwe zorgbehoevendheidsscores, personeelsschaarste en arbeidsgeluk, ontoereikend financieringsmodel, …

Je moet maar van alle markten thuis zijn om dit alles tot een goed einde te brengen. Een zware last op de schouders van onze leidinggevenden, onze sleutelfiguren, die van onschatbare waarde zijn voor onze organisaties.

Niet alleen onze medewerkers, maar ook onze leidinggevenden hebben een klankbord nodig. De continue druk vertraagt het creatieve denkproces en vertroebeld de heldere gedachtegang. Niet alleen de werking maar ook het psychosociaal welzijn balanceren hierdoor op een dunne koord. Met het Lerend Netwerk trachten we enerzijds een klankbord aan te bieden voor gelijkgestemden binnen Zorg –en Welzijnsorganisaties en trachten we anderzijds door intervisie en kennisoverdracht inspirerende en lerende sessies aan te bieden. Dit door het gericht aanbieden van concrete handvaten waarmee men operationeel meteen aan de slag kan.

Wat je mag verwachten:

 • Samen in intervisie leren van elkaar.
 • Experten en ambassadeurs uit de sector, alsook expert-gastsprekers delen hun kennis op een open en inspirerende manier.
 • 5 intervisiemomenten waarvan:
  • 3 fysieke sessies (volledige dag) → We gaan van start op 8 februari ’24
  • 2 digitale sessies (2 uur/sessie)
 • Abonnement 5 Bijblijfsessies Woonzorg inclusief
 • Een open netwerk voor leidinggevenden uit de woonzorgsector, gefaciliteerd door Probis
 • Toegang tot een interactief digitaal netwerkplatform met kennisdatabank, waarin alle content zoals documenten, webinars, presentaties, … omtrent de behandelde thema’s worden bewaard.

Voor wie is het Lerend netwerk woonzorg?

Binnen het netwerk streven we naar een semi vaste deelnemersgroep waarin de betrokkenheid en openheid vooropstaan. Iedere organisatie kan naast de afvaardiging van de directie en afhankelijk van het thema, een 2de lid (een leidinggevende) afvaardigen die nauwe aansluiting vindt bij het desbetreffende thema. Hierbij vormt het directielid een vaste deelnemer van het netwerk en kan indien gewenst een 2de deelnemer van dezelfde organisatie variëren per sessie. Hierdoor trachten we maximaal tegemoet te komen aan de noden van de sector.

Veerle, Hanne & Pascal

Welke thema's komen aan bod?

De uitdagingen in de sector zijn zeer divers, thema’s genoeg! 

Onderstaande thema’s lijken ons erg relevant voor de woonzorgsector maar uiteraard is het ons doel om de inhoud van de sessies naar jouw behoeften in te vullen en worden de thema’s mede door jou bepaald. We luisteren graag naar jouw noden om deze verder te faciliteren in jouw netwerk.

 • Stap-voor-stap een solide opleidingsplan in de zorg samenstellen van A tot Z
 • Professioneel handelen in uitdagende zorgcontexten: vaardigheden & persoonlijke waarden in balans
 • De essentie voor effectieve werving: aantrekkelijke & transparante functieomschrijvingen 
 • De kracht van maatschappelijke betrokkenheid en de invloed van de omgeving in de zorg

Kalender 2024

8 februari  – Live intervisiedag “Een aantrekkelijke medewerkersreis voor nieuw én bestaand talent” 

18 april – digitaal intervisiemoment

13 juni – live intervisiedag

8 oktober – digitaal intervisiemoment

10 december – live intervisiedag

Hoe kan je deelnemen?

Een hechte en open groep staat centraal in het Lerend netwerk woonzorg. Hierdoor zullen er op jaarbasis slechts 2 instapmomenten zijn: januari en september. 

Per persoon betaal je een vast bedrag van €1.450 (excl. BTW) per jaar.

En nu is het aan jou!

Wanneer is dit lerend netwerk voor jou geslaagd en welke topics zijn voor jou onmisbaar?  

Houdt er iets jou nog tegen om nu in te schrijven? Aarzel niet om ons te contacteren met al je vragen of ideeën!