FAQ Lerend Netwerk

FAQ Lerend Netwerk
Organisatiebeheersing - en ontwikkeling

Voor welke profielen is het Lerend Netwerk bedoeld?  

Voor iedereen die binnen een lokaal bestuur bezig is met organisatiebeheersing en –ontwikkeling, kwaliteitsmanagement en strategie.  Dat zijn in praktijk voornamelijk staf- en beleidsmedewerkers, afdelingshoofden en managementteamleden.  

Hoe verloopt het jaarlijks lidmaatschap en hoe kan dit opgezegd worden?  

Na je inschrijving wordt er een factuur opgemaakt voor 1 jaar lidmaatschap. Elk jaar zullen we telkens ruim op voorhand de inschrijvingen openen voor het volgende (school)jaar. Je hoeft dus niet bang te zijn dat het stilzwijgend automatisch verlengd wordt. Jij beslist of je het volgende jaar opnieuw instapt of niet.  

Mag je met meerdere mensen van hetzelfde bestuur deelnemen?  

Zeker! Vanaf de tweede deelnemer per lokaal bestuur bedraagt het deelnametarief €800 i.p.v. €950 per jaar (excl. BTW). 

Als ik niet aanwezig kan zijn op een intervisiemoment, kan iemand anders in de organisatie me vervangen? 

Neen. Je schrijft je in per deelnemer, niet per organisatie. We bouwen een netwerk op, en focussen ons op verbinding tussen de leden van het netwerk. Dat is moeilijk te creëren indien er verschillende personen vanuit dezelfde organisatie deelnemen aan de intervisiemomenten. 

Wat is het interactieve leerplatform?  

Als lid van het Lerend Netwerk krijg je exclusieve toegang tot een online platform van Probis, speciaal ingericht voor alles wat met organisatiebeheersing- en ontwikkeling te maken heeft. Je kan er met andere deelnemers good practices uitwisselen, advies vragen en in discussie treden over diverse thema’s, zowel in groep als 1 op 1 via chat.  
De adviseurs van Probis zorgen dat het forum actief blijft door op regelmatige basis een discussie op te starten of de virtuele bib te vullen met filmpjes en documentatie over actuele en relevante topics. 
Het interactieve leerplatform is dé plek waar je dagdagelijks met collega’s uit andere besturen in contact kan treden en je expertise rond organisatiebeheersing en -ontwikkeling naar een hoger niveau kan tillen. 
 

De mogelijkheid tot interactie/feedback/vraag & antwoord op het digitale leerplatform, is dit vooral tussen de deelnemers of nemen de adviseurs van Probis ook deel?  

Beiden! Het digitale leerplatform bundelt alle informatie van Probis over organisatiebeheersing. Deelnemers kunnen onderling zaken uitwisselen en de adviseurs van Probis komen minstens tweewekelijks een kijkje nemen.  

Wat komt er aan bod tijdens de intervisie dagen? Hoe worden de topics bepaald? 

We willen doorheen het lerend netwerk over verschillende topics in contact treden via het digitale leerplatform. Wij faciliteren, organiseren en stellen expertise ter beschikking, maar wij geven vooral jullie netwerk vorm. Wij beheren en beheersen graag met jou mee!

Rond volgende thema’s werd er reeds gewerkt 

  • Risico’s beheersen op een pragmatische manier 
  • Managementrapportering met en zonder indicatoren
  • Vanuit een omgevingsanalyse werken aan een performante organisatie
  • Van “druk druk druk” naar “slim slim slim”: dankzij (lean)processen efficiënt en klantgericht werken
  • Dienstoverschrijdende samenwerking – enthousiasmeren van medewerkers: de vlam om ook mee te werken aan organisatieontwikkeling aanwakkeren 
  • Innovatieve manieren om organisatiestructuren op te zetten 

 

Wie leidt de intervisies?  

Er zijn minstens twee adviseurs van Probis aanwezig, afhankelijk van het topic wordt een interne of externe docent of adviseur toegevoegd aan de intervisie om de nodige inhoudelijke toelichting of “masterclass” te geven. We beschikken over interne experten op gebied van participatie, financieel en strategisch management, organisatieontwikkeling, veranderingsmanagement, dienstverlening en dit zowel in een operationele en academische context.  

Kan ik ook 1 op 1 advies krijgen over organisatiebeheersing binnen het lerend netwerk?  

Gezien het Lerend Netwerk gericht is op kennisdeling moedigen we zoveel mogelijk aan om vragen over uw specifiek bestuur te delen met de groep. 1 op 1 advies verloopt het best in een eigen project. Korte vragen kunnen uiteraard steeds gesteld worden aan de adviseurs.  

Welk model gebruiken jullie voor het Lerend Netwerk? Is het interessant om in te stappen als je niet voor het organisatiemodel van de 8 bouwstenen van Probis hebt gekozen? 

Probis heeft inderdaad het 8 bouwstenenmodel ontworpen, maar werkt voor alle besturen, welk model ze ook gekozen hebben (8 bouwstenen, Audit Vlaanderen, VVSG model…). Alle systemen zijn goed, zolang het een weloverwogen keuze is en past bij uw organisatie.  En zo ook voor dit Lerend Netwerk! Er wordt niet “vanuit” of “met” één model gewerkt.