Coaching & development centers bij organisatieveranderingen

 In het landschap van personeelsontwikkeling binnen lokale overheden spelen zowel coaching als development centers een cruciale rol. Deze methoden zijn niet alleen essentieel voor het vaststellen en verbeteren van de talenten van medewerkers, maar ook voor het stimuleren van continue professionele groei. Terwijl coaching zich richt op individuele begeleiding, biedt een development center een meer omvattende benadering die is gericht op het vaststellen van competenties en groeipunten binnen een gestructureerde setting. 

De rol van development centers 

Een development center kan ingezet worden bij diverse vragen binnen de organisatie, maar het hoofddoel blijft hetzelfde: het bieden van inzicht in zowel talenten als ontwikkelpunten van medewerkers. Dit proces waarbij gebalanceerde en constructieve feedback centraal staat, is cruciaal voor het identificeren van groeimogelijkheden. Het resultaat van het development center kan er vervolgens voor zorgen dat medewerkers op een andere plek in de organisatie terechtkomen, met een nieuwe taakinhoud en/of binnen een ander team. Wat de motivatie, betrokkenheid en tevredenheid van de medewerker ten goede komt. 

Voorbeeld uit de praktijk: Lokaal Bestuur Nieuwpoort 

In Nieuwpoort werd een development center ingezet volgend op interne bevorderingsprocedures om medewerkers niet alleen erkenning te geven maar ook om hen op objectieve wijze inzicht te geven in hun capaciteiten. Dit leidde tot een uitgebreid verslag waarin sterke punten en ontwikkelpunten gedetailleerd werden beschreven. 

Het verslag resulteerde in een persoonlijk ontwikkelingsplan gericht op specifieke groei. Hierdoor kregen zowel de medewerker als de personeelsdienst duidelijke inzichten in de stappen die nodig waren voor verdere ontwikkeling.

Marlies en Dorien

Coaching op maat 

Coaching, aan de andere kant, biedt een meer gepersonaliseerde aanpak. Deze methode is vooral effectief in situaties waar development centers mogelijk te intensief kunnen zijn voor sommige medewerkers. Zo kregen we recent de vraag vanuit een lokaal bestuur om een development center op te starten. Hier bleek na een sessie dat de veerkracht van de medewerker te laag was voor de gestructureerde en soms intensieve aanpak van een development center. In plaats daarvan werd gekozen voor een individueel coachingstraject, waarbij dieper ingegaan werd op persoonlijke behoeften en uitdagingen, resulterend in een significant herstel en verbeterde jobtevredenheid. 

uitleg

Coaching 🤝 Development centers bij organisatieveranderingen 

Voorbeeld uit de praktijk: Fusie Tielt & Meulebeke

Bij grote organisatieveranderingen zoals fusies, gaan coaching en development centers hand in hand. Tijdens de fusie tussen lokale besturen Tielt en Meulebeke werden zowel groepsworkshops als individuele gesprekken gebruikt om de organisatiecultuur en de persoonlijke ervaringen van medewerkers te verkennen. Deze aanpak hielp effectief om weerstand te overwinnen en de teamgeest te versterken, wat cruciaal was voor een vlotte integratie van de nieuwe organisatiestructuren.

Een loopbaankompaan aan je zijde van start tot finish

Ons team van 10 psychologen is een waardevolle bron van ondersteuning en begeleiding tijdens de verschillende fases van iemands loopbaan: 

  • Identificeren van ontwikkelpunten, sterke punten, interesses en doelen. 
  • Verkennen van (interne) carrièremogelijkheden. 
  • Ontwikkelen van vaardigheden. 
  • Zowel individueel als in groep. 

 

Met een loopbaankompaan aan je zijde van start tot finish, navigeer je soepel door elke carrièrefase. Zo help je medewerkers niet alleen groeien, maar bouw je ook aan een duurzaam en sterk werkgeversmerk. 

Marlies en team

Beschouw onze loopbaankompanen als je eigen huispsychologen, klaar om te ondersteunen en begeleiden waar nodig, zodat medewerkers en organisaties samen kunnen groeien en bloeien.