Zorginspectie

Afgestemde zorg, onderhandelende zorg, co-creatie, van buurtgericht werken tot intergenerationeel samenleven, trialoog,… Een handgreep uit de begrippen en initiatieven die vandaag gehanteerd worden in de woonzorgsector. Men streeft in de sector duidelijk naar een verbetering van de kwaliteit van wonen, leven én zorg voor de bewoners, hun familie en de medewerkers.

Je kan er vandaag moeilijk omheen. Kwaliteit is een hot topic. Kwaliteit van wonen, leven en zorg is de drijfveer van menig WZC. De opvolging en handhaving ervan staat bovenaan de agenda van Departement Zorg.

Het is de Zorginspectie die beoordeelt of een WZC voldoet aan de erkenningsvoorwaarden. Wanneer de erkenningsvoorwaarden onvoldoende zijn ingevuld legt het Departement Zorg maatregelen op gaande van een aanmaning tot het intrekken van erkenningen. Het verslag van de Zorginspectie is vrij toegankelijk voor iedereen. Een bezoek brengt onvermijdelijk spanning met zich mee.

3 tips om je WZC voor te bereiden op het bezoek van de zorginspectie

  • Zorg voor een basisdossier

Hou wettelijke documenten en documenten die opgevraagd kunnen worden bij een inspectie centraal en up-to-date bij in een map en bewaar op een toegankelijke plaats. De zorginspecteur moet deze altijd makkelijk kunnen inkijken, ook wanneer de directeur niet aanwezig is.

  • Opvolging van de geldende normen

Streef er als organisatie naar om de geldende normen zelf op te volgen en op deze manier te streven naar kwaliteitsverbetering.

• Wat versta je als woonzorgcentrum onder kwaliteit en hoe vertaalt zich dit in de praktijk?

• Hoe volg je het behalen van kwaliteitsdoelen op?

• Wordt kwaliteit centraal en/of decentraal opgevolgd?

• Wie is er vrijgesteld om de kwaliteit van zorg- en dienstverlening op te volgen?

• Hoeveel VTE bedraagt dit op jaarbasis en is dit in verhouding met de grootte van het woonzorgcentrum

• Zijn er jaaractieplannen rond kwaliteit?

• Hoe krijgen deze vorm?

• Hoe worden deze opgevolgd?

  • Aantoonbaarheid

Als woonzorgcentrum streef je naar kwaliteit van wonen, leven en zorg. Maak dit aantoonbaar. Registreer wat je doet als organisatie en neem iedereen mee in het belang van deze van registraties.

5 december 2023: opleiding zorginspectie

Wil je meer weten over hoe de Zorginspectie werkt, wat wordt nagekeken bij een inspectiebezoek, je rechten en plichten of hoe je aan de slag kan gaan met een remediëringsplan volg dan zeker onze opleiding “hoe bereid ik me als woonzorgcentrum voor op zorginspectie”

Neem contact op voor advies en begeleiding op maat

Wil je als WZC aan de slag met kwaliteit, maar vind je als organisatie zelf geen ruimte om hier echt werk van te maken?

Neem vrijblijvend contact op met ons via info@probis.be.

Wij ondersteunen je graag.