Case

Zorgdiensten Heist-op-den-Berg worden één welzijnsvereniging

Probis nam het hele proces van clustering en verzelfstandiging van de Heistse zorgdiensten tot een nieuwe welzijnsvereniging voor zijn rekening.

We voerden daarvoor alle nodige activiteiten uit en traden ook op als coördinerende partij. Dat deden we in vertrouwen en vanuit jarenlange kennis en expertise.

Voor de oprichting van onze welzijnsvereniging hebben wij steeds kunnen rekenen op de expertise en goede adviezen van Probis. Hun snelle service en continue bereikbaarheid zijn geen loze beloftes in een offerte. Zij maken dit waar door tijd vrij te maken voor al je vragen, te luisteren en zich aan hun afspraken te houden. Een excellente ondersteuning voor complexe projecten en nieuwe uitdagingen in de openbare (ouderen)zorg!

De Zilveren Zwaan verzekert een zorgaanbod

Welzijnsvereniging De Zilveren Zwaan organiseert activiteiten, al dan niet in samenwerking met andere partners, met als doel een gepast, kwaliteitsvol, breed toegankelijk en integraal zorgaanbod te verlenen.

Dit kan gaan over residentiële en semi-residentiële zorg maar evengoed over thuiszorgondersteuning, thuiszorg en thuishulp. De vereniging gebruikt daarvoor alle middelen die haar worden geboden door de toepasselijke regelgeving.

Begeleiding naar een nieuwe welzijnsvereniging

De raad voor maatschappelijk welzijn van Heist-op-den-Berg besliste op 14 september 2021 tot de oprichting van en deelname aan een welzijnsvereniging. Deze vereniging draagt de naam De Zilveren Zwaan – uw welzijn, onze zorg.
Het lokaal bestuur klopte bij Probis aan in het voorjaar van 2021. Ze zochten een partner die hen kon begeleiden in het proces van clusteren en verzelfstandigen van de zorgdiensten in deze nieuwe welzijnsvereniging.

Het woonzorgcentrum kende onze Partnerplan ProFin-dienstverlening al. De stap om ons ook in te schakelen bij dit proces was dus snel gezet.

Ontzorging, coördinatie en vertrouwen

Bij dit proces kozen wij in samenspraak met het lokaal bestuur voor een totaalbegeleiding. Heist-op-den-Berg kon erop rekenen dat wij het hele proces, met alle bijhorende activiteiten, in handen namen.

Wat deden we precies?

  • opmaak organisatiestructuur,
  • financieel en ondernemingsplan,
  • overdracht van de erkenningen,
  • het juridische luik (statuten, RPR…), i.s.m. een gespecialiseerde externe partner.


We werkten met een centrale stuurgroep en interne werkgroepen en tegelijk aan structuren, financiën en het juridische verhaal.

Onze meerwaarde zat vooral in de coördinatie van al deze activiteiten, de inhoudelijke expertise en het creëren van een vertrouwenssfeer.

Een welzijnsvereniging vanuit co-creatie

Sinds januari 2023 is de welzijnsvereniging effectief van start gegaan. Dankzij het strategisch inzicht van Heist-op-den-Berg en de kennis en implementatiebegeleiding van Probis werd de oprichting van welzijnsvereniging de Zilveren Zwaan een verhaal van co-creatie.

Fusie, samenwerking en verzelfstandiging door Probis

Staat jouw lokaal bestuur, net als de gemeente Heist-op-den-Berg op het punt om verschillende diensten te verzelfstandigen in een nieuwe welzijnsvereniging? Staat er misschien een fusie of intensieve samenwerking op het programma?

Wij weten dat dit uitdagend kan zijn. Als expert in fusie- en verandermanagement begeleiden we jou bij elke stap in dit traject. We zijn daarbij je coach, projectmanager, expert en klankbord.

Een nieuwe vereniging voor jouw lokaal bestuur?

Ben jij net als de gemeente Heist-op-den-Berg op zoek naar een partner die je bijstaat bij de verzelfstandiging van verschillende zorgdiensten in een nieuwe welzijnsvereniging

Probis ontzorgt je bij elke fase van dit proces, van het leggen van de juiste organisatiestructuren, en het opmaken van een financieel plan tot het ontwerpen van een juridisch kader.

Laat snel van je horen en we maken er samen werk van.