Case

Kwaliteitsbeleid in woonzorgcentrum Mariëndal in gemeente Overijse

WZC Mariëndal  gelegen in Overijse biedt een aangepast woon- en leefklimaat voor 90 bewoners. 

Directeur Joke Vandenschrick en hoofdverpleegkundige Inge Ronsmans vertellen je graag over hun kijk op kwaliteit en de meerwaarde van de ondersteuning die Probis hierbij kan bieden.

De ondersteuning van Probis samengevat in 3 woorden? Efficiënt, deskundig maar vooral pragmatisch!

Op weg naar excellentie, een nooit eindigende reis.

Werken aan de kwaliteit van wonen, leven en zorg is als het beklimmen van een berg waarbij de top uit het zicht blijft. Het is een continue proces van verbeteren en streven naar excellentie. Het begint met het leggen van een solide basis waarop je stap voor stap verder werkt Dit is een uitdagende en nooit eindigende reis maar met betrokkenheid, integriteit, dynamiek en interne/externe deskundigheid kunnen we samen naar de top van de berg toe werken en de best mogelijke kwaliteit van wonen, leven en zorg realiseren.

Kwaliteit verbeteren met Probis: onze keuze voor expertbegeleiding

Onze motivatie en ambitie is om onze kwaliteitsbeheersing levendig en toekomstbestendig te houden. Dit wensen we te bereiken door het doel van iedere procedure helder in kaart te brengen en ze af te stemmen op de wettelijke normen en verwachtingen van alle betrokkenen. Duidelijkheid creëert gedragenheid; zowel bij onze medewerkers als bewoners. 

We hebben Probis ingeschakeld vanwege hun expertise op het gebied van kwaliteit.  De focus was gericht op het realiseren van snelle efficiëntiewinsten in de verbetering van onze kwaliteitsbeheersing, met als doel een positieve impact op de kwaliteit van wonen, leven en zorg voor zowel onze bewoners en medewerkers. Prioritair werkte Katleen, onze Probis-adviseur, onder andere procedures uit rond vrijheidsbeperking en handhygiëne. Ook het opstellen van een diabetesprotocol en het op punt stellen van het verhuis- en onthaalbeleid van het woonzorgcentrum en kortverblijf stond hoog op onze agenda. Dankzij deze optimalisaties konden wij tevens  ons opleidingsbeleid en -catalogus bijwerken, rekening houdende met de werkelijke opleidingsnoden van onze zorgverleners.  Dankzij de ondersteuning van Probis hebben we snel belangrijke stappen voorwaarts kunnen zetten.

“Samen op weg naar een moderne kwaliteitswerking”

Samen met onze medewerkers herschrijven we vandaag onze bestaande werkprocessen en ontwikkelen we er nieuwe die afgestemd zijn op onze bijgewerkte kwaliteitsprocedures.   Onze medewerkers (zorg en niet-zorg)  zijn namelijk de mensen die weten wat er nodig is om het werk goed te kunnen doen. Door hen te betrekken bij het proces en hun ideeën en inzichten ernstig te nemen creëren we een werk- en leefomgeving waarin iedereen zich gehoord en gewaardeerd voelt.  

“Het verhuisgesprek. Hét ideale moment om je visie op kwaliteit van zorg, wonen en leven toe te lichten.”

De nieuwe bewoner warm onthalen en hem of haar de geborgenheid bieden van een thuisomgeving was ons doel bij het uitschrijven van de vernieuwde verhuisprocedure. Samen met de bewoner en zijn naaste willen we deze moeilijke stap zo vlot als mogelijk laten verlopen.  Bewust kiezen we voor ‘verhuisgesprek’ omdat dit beter aansluit bij onze missie en visie.

Kwaliteitsbeleid door Probis

Een doelgericht kwaliteitsbeleid, met aandacht voor continue opvolging, evaluatie en bijsturing.
Eén van de belangrijkste aspecten van de afgelopen periode in de Vlaamse woonzorgcentra. Het op poten zetten van een degelijk kwaliteitssysteem en ook de continuïteit garanderen blijken toch wel grote stappen te zijn om uit te werken.
 
Probis biedt de nodige handvatten voor organisaties die aan kwaliteit willen werken. We helpen bij een doordacht plan van aanpak op maat van het WZC. Dit kan met behulp van gerichte opleidingen, coaching, specifieke ondersteuning van kwaliteitsmedewerkers of –projecten en procesoptimalisatie. Daarnaast bieden we met Menso ook ondersteuning bij het gebruik van een reflectiemodel om kwaliteit in de organisatie te optimaliseren op vlak van wonen, leven en zorg.