Case

Een organisatiescan voor vzw St-Elisabeth's Dal

VZW Sint-Elisabeth’s Dal klopte in 2022 bij Probis aan voor een organisatiescan. Hiermee wilden ze de nodige inzichten verwerven rond organisatiestructuur en de uitvoering van het strategisch beleid , nodig om het draagvlak te versterken voor een verwachte directeurswissel.

Na een intens traject en grondig onderzoek leverde Probis een organisatiescan op met actuele sterktes en verbeterpunten van de VZW.

Florian & Caroline kijken en lachen

Successie in een zorgorganisatie met een hart is altijd een moeilijke opgave, gezien de ratio en het hart in balans dienen te zijn in het belang van de bewoners en medewewerkers. Samen met Probis hebben we in team met enkele bestuurders en directieleden, een erg professionele organisatieoefening doorlopen die ons met de neuzen in dezelfde richting op weg zet..

Sint-Elisabeth’s Dal en Probis: al vele jaren goede partners

De VZW Sint-Elisabeth’s Dal organiseert ouderenzorg op de woonzorgsites van Zoutleeuw, Nieuwerkerken en Geetbets. Elke site heeft een eigen campuscoördinator en één directeur overkoepelt het geheel. De vereniging streeft naar totaalzorg, een betrokken en warme zorg op maat van bewoners en hun familie. Dit doen ze met aandacht voor lichamelijke, psychische, sociale en levensbeschouwelijke aspecten.

Inzichten en adviezen voor een toekomstbestendige organisatie

De VZW Sint-Elisabeth’s Dal klopte bij Probis aan in het voorjaar van 2022.

Hun vraag? Een organisatiescan die hen inzicht zou geven in de werking van de organisatie. 

Daarnaast hadden de mensen van Sint-Elisabeth’s Dal behoefte aan toekomstgerichte adviezen over hoe ze de organisatiestructuur, met de verschillende rollen en verantwoordelijkheden, het best konden vormgeven. Het team zocht ook inzichten over hoe ze het strategisch beleid en de visie van de raad van bestuur optimaal konden uitvoeren.

In oktober 2023 gaat de huidige directeur immers op pensioen. De VZW wil tijdig in kaart brengen welke wijzigingen er eventueel nodig zijn in de structuur en de functiebeschrijving van de directeur.

Analyse, interviews en participatieve gesprekken

Begin juli 2022 gingen twee van onze adviseurs aan de slag bij de VZW. Zij deden een documentenanalyse en organiseerden verschillende 1-op-1 interviews. Zo kregen ze inzicht in de werking van de organisatie.  

Daarnaast deden ze heel wat analyseactiviteiten rond opdrachten, taken en tijdbesteding. Ook de raad van bestuur werd in een reeks participatieve groepsgesprekken uitvoerig bevraagd.

Een actueel beeld van verbeterpunten en opportuniteiten

De organisatiescan gaf een actueel beeld van de sterke punten en opportuniteiten inzake de werking van VZW Sint-Elisabeth’s Dal op managementniveau.

Probis stelde een toekomstige organisatiestructuur voor en vulde het aangewezen profiel van een nieuwe algemeen directeur aan.

De scan gaf bijkomende inzichten die nuttig waren om het draagvlak voor de verwachte wissel aan de top van de organisatie te versterken.

VZW Sint-Elisabeth’s Dal ging verder met de resultaten en begon reeds met de voorbereiding van de verwachte aanwerving van de nieuwe directeur.

Een organisatiescan door Probis

Wil je je zorgteams of welzijnsmedewerkers naar een hoger niveau brengen? Heb je nood aan bruikbare adviezen en oplossingen voor complexe vragen en problemen? Dan helpen wij jouw organisatie te ontwikkelen zodat jij sterker de toekomst tegemoet kan treden.

Een organisatiescan op maat van jouw organisatie

Ben jij net als VZW Sint-Elisabeth’s Dal op zoek naar een partner die je structuren en de werking van je organisatie onder de loep neemt en bruikbare adviezen geeft?

Heb je niet de tijd of de expertise om dit zelf grondig te doen?

Dan ontzorgen we je in elke fase van dit traject.  We doen grondige analyses en organiseren interviews en gesprekken waarmee we je organisatie écht leren kennen. Met ons praktijkgerichte advies kan je vol vertrouwen de toekomst tegemoet.

Laat snel van je horen en we maken er samen werk van.