Case

Buurtanalyse en visieontwikkeling voor OPcura en gemeente Opwijk

Probis ondersteunt Opwijk bij het maken van een kwalitatief én kwantitatief onderzoek naar de zorgvraag en het zorgaanbod én voert een grondige omgevingsanalyse uit in samenwerking met zorgvereniging OPCura.

Het resultaat? Een inzichtelijk rapport en een sterke, strategische visie op lange termijn die een solide basis vormen voor een succesvolle toekomst.

Een traject met Probis was een meerwaarde voor Welzijnvereniging OPcura om de toekomstige ouderenzorg in Opwijk kwaliteitsvol richting te kunnen geven. Mede door deze samenwerking werd er diepgang in het traject geboden, werden we uitgedaagd out-of-the box te denken en hebben wij aldus een mooi kader om de toekomst m.b.t. de infrastructuur en de dienstverlening van onze zorgcampus – objectief, op basis van een demografische en strategische analyse en in een participatief traject - vorm kunnen geven.

Lokaal bestuur Opwijk en OPCura: al jaren tevreden klanten

Het OCMW- en gemeentebestuur Opwijk hebben samen de zorgvereniging OPcura opgericht. Sinds 1 januari 2018 worden alle diensten van de zorgcampus ondergebracht deze zorgvereniging OPcura. Ook het dienstenchequebedrijf-poetsdienst van het OCMW Opwijk sloot op 1 april 2018 aan.

Zowel het lokaal bestuur Opwijk als de zorgdiensten van Opwijk werkten eerder al met Probis samen. Woonzorgcentrum de Oase rekent jaarlijks op de goede Partnerplan Profin dienstverlening van Probis.

Trajectbegeleider voor buurtanalyse en strategisch klankbord voor visieontwikkeling

In het najaar van 2021 klopte Opwijk bij ons aan met de vraag voor begeleiding in twee trajecten:

  • Een buurtanalyse voor het lokaal dienstencentrum
  • De visieontwikkeling voor de zorgcampus


De buurtanalyse bespreekt de mogelijkheden, knelpunten en bedreigingen van de buurt en bepaalt tot welke doelgroep het lokaal dienstencentrum zich prioritair zal richten.

In de visieontwikkeling voor de zorgcampus op lange termijn wilde Opwijk een strategische visie ontwikkelen voor de verdere uitbouw en exploitatie van een gedegen zorgaanbod en -infrastructuur op de zorgcampus.

Expertise, innovatie en een open blik

In het voorjaar van 2022 gingen we met beide trajecten aan de slag. We deden dat vanuit een gezamenlijke stuurgroep.

Voor de buurtanalyse deden we een kwalitatieve en kwantitatieve analyse op basis van gesprekken, vragenlijsten, buurtwerkgroepen en meer.

Voor de strategische visie brachten we de huidige situatie met sterktes en knelpunten in kaart in een beperkte omgevingsanalyse. Nadien werkten we in co-creatie aan een strategische visie.

Wij waren daarbij de expert en het klankbord die mogelijkheden gestructureerd bij elkaar bracht, expertise bood en vernieuwing bracht.

Een solide basis voor een succesvolle toekomst

Het eindrapport van de omgevingsanalyse van het lokaal dienstencentrum vormde de basis voor het meerjarenplan de operationele uitwerking van wat het dienstencentrum in de toekomst wil realiseren.

Het eindrapport van de strategische studie bracht in september 2022 enkele toekomstscenario’s naar voren. Daarin brachten we de troeven en noden in kaart en werd de visie helder gesynthetiseerd.

Dit was de perfecte basis voor het architectenbureau om verder te zorgen voor een presentatie en visualisatie en ontwerp van masterplan. Dat was niet mogelijk geweest zonder een grondig inzicht in de strategie.

Buurtanalyse en visieontwikkeling door Probis

Wil jij met succes creatief en strategisch bouwen aan de toekomst. Dan begin je best met een goede strategie, visie, omgevingsanalyse en monitoring- en rapportage.

Als je daar ondersteuning bij nodig hebt, dan lopen we dit traject samen met jou. Hoe we dat doen? In co-creatie en interactie. Zo komen we tot strategieën en acties voor een succesvolle toekomst. Op lange termijn.

Buurtanalyse en visieontwikkeling op maat van jouw organisatie

Ben jij net als de gemeente Opwijk op zoek naar een partner voor een omgevingsanalyse en strategische visieontwikkeling?

Wil je vandaag al een voorsprong nemen en heb je daar ondersteuning bij nodig?

Wij ontzorgen je bij elke fase van deze trajecten en garanderen een stevig fundament voor jouw toekomstplannen.

Laat snel van je horen en we maken er samen werk van.