Case

Een interimmanager voor Hoeilaart

Door een langdurige afwezigheid van het diensthoofd van de afdeling Leven van de gemeente Hoeilaart, werkte de dienst niet langer optimaal.

Onze interimmanager zorgde opnieuw voor een duidelijke aansturing, bracht structuur en leidde het team opnieuw naar goede resultaten.

Een enthousiaste vogel die vanuit Antwerpen tot Hoeilaart vliegt om hier met veel inzet aan de slag te gaan. In haar rol als lid van het MAT denkt ze over de grenzen van ‘haar’ afdeling heen.

Lokaal bestuur Hoeilaart, afdeling Leven

De afdeling Leven van het lokaal bestuur Hoeilaart is een team van 16 medewerkers die werken binnen de beleidsdomeinen bibliotheek, cultuur, evenementen, jeugd, lokale economie, onderwijs, ontwikkelingssamenwerking, sport, toerisme en vrije tijd.

Onvoldoende aansturing, teveel inefficiënties

Het lokaal bestuur van de gemeente Hoeilaart stelde vast dat de afdeling Leven niet langer efficiënt werkte.

Bovendien was er nood aan aansturing van het team omdat het afdelingshoofd van de afdeling langdurig uitgevallen was. Daardoor werd de positie tijdelijk niet ingevuld.

Daarom klopte de Hoeilaart begin 2022 aan bij Probis voor tijdelijke ondersteuning.

Het lokale bestuur was al bekend met de diensten van Probis vanuit verschillende eerdere projecten waar we samen aan werkten.

Een interimmanager voor de afdeling Leven

Probis luisterde naar de noden van Hoeilaart en stelde voor om de ontbrekende functie van afdelingshoofd Leven in te vullen via een interimmanager.

Deze interimmanager zou dan niet alleen de leiding van de afdeling op zich nemen, maar ook werken aan de vastgestelde knelpunten.

We gingen op zoek naar een expert die goed zou passen bij de cultuur en werking van Hoeilaart. Van zodra die gevonden werd, volgden kennismakingsgesprekken met het bestuur en de medewerkers van de afdeling.

Daarna kon de interimmanager enkele vaste dagen per week aan de slag om opnieuw structuur te scheppen en ervoor te zorgen dat de verwachte resultaten gehaald werden.

Plannen, structuren en strategieën

Door deze nieuwe samenwerking, kon de afdeling leven van het lokaal bestuur van de gemeente Hoeilaart planmatiger tewerk gaan.

We tekenden samen processen uit en maakten duidelijke taak- en structuurafspraken. Op basis daarvan hertekenden we het organogram en voerden we meer strategisch denken en werken door.

Tenslotte focust de interimmanager zich ook op het coachen van de medewerkers in het team. Ook dat werpt zijn vruchten af.

Interimmanagement door Probis

Lokale besturen krijgen vaker te maken met uitdagingen. Maar wat als er, net zoals in Hoeilaart, een schakel wegvalt? Hoe garandeer jij dan continuïteit en de nodige verandering?

Onze ervaren interimmanagers focussen op duidelijke structuren en communicatie, intervisie en teambuilding en opleidingen. Zo maak jij je organisatie klaar voor de toekomst.

Een interimmanager voor jou lokaal bestuur

Ben jij net als de gemeente Hoeilaart op zoek naar tijdelijke ondersteuning Viel er een schakel in je team weg of heb je extra slagkracht nodig om uitdagingen en veranderingen het hoofd te bieden?

Onze ervaren interimmanagers bieden je de ondersteuning die je nodig hebt om maximale kwaliteit en continuïteit te garanderen

Laat snel van je horen en we zorgen samen voor een oplossing.