Vormingskalender > inhouse opleidingen

Weerhaakjes in de zorg (wzc)

Mensen die zorg verlenen worden regelmatig geconfronteerd met moeilijke kwesties, dingen die ‘wringen, weerhaakjes’. We handelen vaak noodgedwongen zonder het wikken en wegen.
De kernvraag ‘wat is goede zorg?’ heeft vele gezichten. Maar herkennen we die nog? Hoe dan? Waaraan? Van waaruit handel je? Waarom doe je wat je doet?…
Moreel beraad zet die zoektocht methodisch in. Een afgesloten tijd en ruimte om te kunnen reflecteren over en onderzoeken naar motieven, oordelen, handelen. Moreel beraad is een praktische en open manier om aan ethiek te doen. Bedoeling is om het moreel bewustzijn en de reflectieve vaardigheden te versterken zowel individueel als in team, afdeling of organisatie. Moreel beraad is een stapsgewijs onderzoek om met morele vraagstukken om te gaan.
Moreel beraad is een instrument dat meer dan de moeite loont om te implementeren als werkvorm. Het laat toe om doorleefd aan ethiek te doen binnen organisaties. Systematisch moreel beraad zorgt bij medewerkers voor dialoog en verbinding, een vernieuwde kritische blik van waaruit men in het werk staat. Het resulteert rechtstreeks in kwaliteit en professionaliteit.

Praktische informatie

Taal

Nederlands

Aantal sessie

1 x 3 uur

Prijs

op aanvraag

Sector

Woonzorgcentra

Doelgroep

Zorgpersoneel

Thema

Omgaan met …