Vormingskalender > inhouse opleidingen

Van spanning en ergernissen naar ontspanning

Deze vorming is een teamcoaching van leidinggevenden. We vertrekken vanuit wat loopt er goed?  (m.b.t. samenwerking, communicatie, resultaten halen, dienstverlening, omgang met patiënten, bezoekers,…). Om daarna stil te staan bij waarvan willen we meer en wat willen we anders? En wat heb je daarvoor nodig? We formuleren individuele en gemeenschappelijke actiepunten waarmee iedereen aan de slag kan.
We maken in deze vorming/teamcoaching gebruik van diverse kaders zoals kernkwadranten, waarderende benadering, oplossingsgericht werken, de cirkels van Stephen Covey, Tara Mohr, …

Inhoud:
1. Wat loopt er goed?  (m.b.t. samenwerking, communicatie, resultaten halen, dienstverlening, omgang met patiënten, bezoekers,…)
2. Waarvan willen we meer? Wat willen we anders?
3. Wat hebben we daarvoor nodig? (kaders, inzichten, ondersteuning van de leidinggevende, lef, handvatten en tools, oefenkansen, …)
4. Formuleren van actiepunten (individueel en gezamenlijk)

Deze vorming kadert in het functiecomplement hoofdverpleegkundige. Wij verzorgen alle administratie hierrond.

Praktische informatie

Taal

Nederlands

Aantal sessie

2 x 4 uur

Prijs

op aanvraag

Sector

Alle zorgorganisaties

Doelgroep

Hoofdverpleegkundigen

Thema

Functiecomplement hoofdverpleegkundige, Leidinggeven