Vormingskalender > inhouse opleidingen

Omgaan met personen met psychische stoornissen

In deze vorming bespreken we psychische stoornissen. Wat zijn de kenmerken? Wat is de voorgeschiedenis, hoe te herkennen? Hoe gaat men als hulpverlener om met deze stoornissen? Wat mag men als hulpverlener doen en wat niet? Hoe en naar waar verwijs ik iemand door? Waarmee moet ik rekening houden in mijn communicatie naar de bewoner toe?

Volgende onderwerpen komen aan bod:
– Overzicht psychiatrische stoornissen: kenmerken, symptomen, behandelingswijze.
– Hoe te handelen als zorgverlener? Communicatie specifiek voor iedere stoornis.
– De plaats van de zorgverlener.
– Tips bij doorverwijzing.

Praktische informatie

Taal

Nederlands

Aantal sessie

2 x 3 uur

Prijs

op aanvraag

Sector

Alle zorgorganisaties

Doelgroep

Onderhoud/keuken, Zorgpersoneel

Thema

Omgaan met …