Vormingskalender > inhouse opleidingen

Het voeren van effectieve verzuimgesprekken (WZC)

De praktijk wijst uit dat regelmatig contact tussen leidinggevende en medewerker op zich al een belangrijke factor is bij het voorkomen van onnodig langdurig verzuim.
Vaak blijkt ook dat de leidinggevende het moeilijk vindt om het verzuim bespreekbaar te maken en waar mogelijk een medewerker aan te spreken op haar/zijn verantwoordelijkheid. Het samen zoeken naar een oplossing waarbij de werknemer die verantwoordelijkheid leert te nemen die gezien zijn omstandigheden passend is, is een belangrijke stap in het re-integratieproces.
Het uitgangspunt binnen de training is: ’Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze.’ De training is zéér praktijkgericht: het oefenen in het voeren van lastige gesprekken en het samen met de werknemer gericht werken aan een terugkeerplan zijn de centrale elementen.
In de vorming leert u hoe en wat u vanuit uw positie kunt doen om onnodig (langdurig) verzuim te voorkomen en/of terug te dringen. U leert het onderscheid te maken tussen wit, grijs en zwart verzuim. U leert vier soorten verzuimgesprekken te voeren, variërend van de telefonische ziekmelding tot het preventieve verzuimgesprek

Praktische informatie

Taal

Nederlands

Aantal sessie

2 x 3 uur

Prijs

op aanvraag

Sector

Woonzorgcentra

Doelgroep

Leidinggevenden

Thema

Communicatie