Vormingskalender > inhouse opleidingen

De Validation-methode van Naomi Feil

De Validation-methode van Naomi Feil is een communicatiemethode waarbij de gedesoriënteerde oudere de kans krijgt zijn gevoelens en behoeftes te uiten. Dit in een vertrouwensrelatie waarin de zorgdrager deze gevoelens erkent en bevestigt.
Wij bieden zowel een vorming van 3 uur als een vorming van 6 uur aan.
Vorming van 3 uur:
Hierna hebben de deelnemers een idee hoe Validation is ontstaan en bij welke ouderen deze communicatiemethode bijdraagt tot het verbeteren van het welbevinden en het in stand houden van de zelfwaarde. Aan de hand van een presentatie en voorbeelden krijgen ze inzicht in het drieluik van de Validation nl. de zorgdrager, de gedesoriënteerde oudere en enkele technieken. Specifiek leggen we de nadruk op het centreren, observeren, kalibreren en empathie. Deze laatste aan de hand van een rollenspel/oefening. Bedoeling is dat de deelnemers inzicht krijgen in de leefwereld  van de gedesoriënteerde oudere en hun communicatie met deze kunnen verbeteren om zo het gedrag van deze ouderen beter te kunnen begrijpen en ze bij te staan. Dit met respect voor “hun” leefwereld en zonder het gedrag van deze mensen te willen veranderen.
We verwachten een actieve inzet van de deelnemers voor de rolspellen en oefeningen.
Vorming van 6 uur:
Hierna hebben de deelnemers een idee hoe Validation is ontstaan en bij welke ouderen deze communicatiemethode bijdraagt tot het verbeteren van het welbevinden en het in stand houden van de zelfwaarde. Aan de hand van een presentatie en voorbeelden krijgen ze inzicht in het drieluik van de Validation nl. de zorgdrager, de gedesoriënteerde oudere en enkele technieken. Specifiek leggen we de nadruk op het centreren, observeren, kalibreren en empathie. Deze laatste aan de hand van een rollenspel/oefening. Bedoeling is dat de deelnemers inzicht krijgen in de leefwereld  van de gedesoriënteerde oudere en hun communicatie met deze kunnen verbeteren om zo het gedrag van deze ouderen beter te kunnen begrijpen en ze bij te staan. Dit met respect voor “hun” leefwereld en zonder het gedrag van deze mensen te willen veranderen.
Uitdieping en oefenen van de 4 fases met de daarbij horende technieken, dit aan de hand van casussen door de deelnemers zelf aangebracht.
We verwachten een actieve inzet van de deelnemers voor de rolspellen en oefeningen.

Praktische informatie

Taal

Nederlands

Aantal sessie

1 x 3 uur of 2 x 3 uur

Prijs

op aanvraag

Sector

Alle zorgorganisaties

Doelgroep

Zorgpersoneel

Thema

Omgaan met …