Vormingskalender > inhouse opleidingen

De persoonsgerichte theorie van Tom Kitwood (wzc)

Kijk naar mij,
‘Zie’ je mij ?
ik ben zoveel meer dan die ‘zorgen’ in dat zorgenplan
of die aandoening in mijn medisch dossier ….
Ik ben ‘ik’
met al mijn (eigen)aardigheden,
met al mijn hoekjes en kantjes …
Ik ben nog steeds wie ik altijd al was !

Mensen met dementie hebben niet alleen behoefte aan ‘zorg’, maar ook aan sociale en emotionele begeleiding.
Tijdens deze opleiding maken we dan ook kennis met de persoonsgerichte zorg van Tom Kitwood, waarbij dit alles centraal staat.
Contact met anderen, plezier hebben en maken, aandacht voor omgevingszorg, jezelf mogen zijn, … allemaal factoren waar ieder van ons behoefte aan heeft en waar binnen de persoonsgerichte zorg aandacht wordt aan besteed.

We vertrekken vanuit een korte theoretische toelichting. Daarna gaan we aan de hand van praktijkverhalen en -voorbeelden op zoek naar hoe we de persoonsgerichte theorie een plaats kunnen geven in onze dagelijkse omgang met personen met dementie.

Praktische informatie

Taal

Nederlands

Aantal sessie

1 x 3 uur

Prijs

op aanvraag

Sector

Woonzorgcentra

Doelgroep

Zorgpersoneel

Thema

Vaktechnisch