Vormingskalender > inhouse opleidingen

De kracht van non-verbale communicatie (zh)

Doelstellingen van deze vorming:
– Het onderscheid leren tussen observeren en interpreteren, het lezen van non-verbale signalen en non-verbaal gedrag bij anderen.
– Bewust worden van eigen non-verbale communicatie, van eigen non-verbaal gedrag en signalen.
– Inzichten verwerven in hoe gedachten en (non-verbaal) gedrag samenhangen en hoe we zelf invloed hebben op ons gedrag. Inzien dat we onze eigen houding en gedrag kunnen sturen, bewust kunnen inzetten om bijvoorbeeld anderen op hun gemak te stellen.
– De ander op zijn gemak stellen en zodoende de zorgverlening beter laten verlopen.
deelnemers kunnen patiënten, familie en bezoekers op hun gemak stellen en zodoende de zorgverlening beter laten verlopen.
– Deelnemers kunnen anderen hun non-verbale communicatie lezen en er beter mee omgaan. Het non-verbale gedrag van anderen beter begrijpen.
– Bewust worden van eigen non-verbale signalen en gedrag dat zekerheid of onzekerheid uitstraalt.

Inhoud:
1. Basisregels van verbale en non-verbale communicatie + De diepere betekenis van non-verbale communicatie vatten
1.1  Het belang van non-verbale communicatie in het communicatieproces
1.2 Aspecten van  non-verbale communicatie:
– Stemgebruik
– Uiterlijk
– Lichaamshouding en motoriek
– Gebaren: expressieve, representatieve gebaren en tics
– Mimiek
– Nabijheid
– Stilte
2. Wisselwerking tussen gedachten, houding, taal en emoties
2.1 Onze gedachten bepalen hoe we ons voelen, hoe we ons voelen bepaalt onze acties, bepaalt hoe we met anderen omgaan.
2.2  Anderen hun gedachten, emoties en intenties beter begrijpen
3.  Bewust worden van eigen lichaamstaal en uitstraling en die van anderen kunnen lezen
3.2 Congruent communiceren om meer competentie en zekerheid uit te stralen
3.3 Hoe een sterke en blijvende indruk maken?

Praktische informatie

Taal

Nederlands

Aantal sessie

1 x 3 uur

Prijs

op aanvraag

Sector

Ziekenhuizen

Doelgroep

Zorgpersoneel

Thema

Communicatie