Vacatures in de publieke sector, zorg en welzijn > Stafmedewerker sociale voedselstrategie

Stafmedewerker sociale voedselstrategie

VVSG zoekt stafmedewerker sociale voedselstrategie – 100 % tewerkstelling – onbepaalde duur gekoppeld aan projectmiddelen.

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw) is de ledenorganisatie van de lokale besturen: steden en gemeenten, OCMW’s, politiezones, hulpverleningszones, autonome gemeentebedrijven en andere verzelfstandigde agentschappen, intercommunales en andere interlokale samenwerkingsverbanden. De centrale opdrachten van de VVSG zijn dienstverlening aan de leden, belangenbehartiging van het lokale bestuursniveau en visieontwikkeling over het lokale bestuur.

Informatie

Over de functie

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) zoekt een bevlogen stafmedewerker sociale voedselstrategie om samen met ons en Welzijnsschakels vzw impactvolle acties te realiseren. Als koepelorganisatie van meer dan 300 leden staan we samen in voor het bevorderen van de toegang tot en de kwaliteit van voedselhulp. om de toegankelijkheid en kwaliteit van voedselhulp te vergroten en beleidsvorming te bevorderen.

Als stafmedewerker sociale voedselstrategie ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren, bijsturen en evalueren van het actieplan voor 2024, in lijn met de doelstellingen 2024-2028. Je werkt samen met verschillende stakeholders om de effectiviteit en impact van de samenwerking te maximaliseren en een duidelijke focus te behouden op beleid. Je doet dit in nauwe samenwerking met de collega’s van de dienst Samenleven en Beleven en met de educatief medewerker van Welzijnsschakels. Je werkt ook nauw samen met Foodsavers.

Takenpakket

 • Opstellen van beleidsadviezen en participeren in beleidsdiscussies gericht op voedselhulp en de strijd tegen armoede.
 • Je volgt het beleid rond voedselstrategieën op het kruispunt met andere thema’s van dichtbij op.
 • Vertegenwoordigen van de belangen van lokale voedselhulpprogram a’s op regionaal, nationaal en eventueel Europees niveau.
 • Je maakt standpunten inzake het beleid rond voedselstrategie op lokaal, regionaal en Europees niveau.
 • Initiëren van duurzaamheids- en inclusiebevorderende initiatieven binnen voedselhulp.
 • Uitwerken van systemen voor efficiënte distributie van voedseloverschotten aan behoeftigen.
 • Ondersteunen van lokale voedselorganisaties en -initiatieven met kennis en middelen om hun dienstverlening te verbeteren.
 • Initiëren en uitwerken van kennisdelingsinitiatie en en actief zoeken naar nieuwe methoden om kennisdeling te faciliteren bij leden en stakeholders.
 • Je bent een aanspreekpunt binnen het netwerk en voor de stakeholders.

Ben jij de nieuwe collega die wij zoeken?

Om deze job goed te kunnen uitoefenen heb je een goede basis opgebouwd via studie, bij voorkeur een masterdiploma. Gelijkwaardige competenties opgebouwd door relevante ervaring nemen we zeker ook mee in rekening.

 • Je hebt kennis van de organisatie en het werkveld (sociale beleidslandschap in Vlaanderen en/of België): je kent de leden en andere stakeholders en de visie, strategie, standpunten, etc. van VVSG en draagt deze uit via de activiteiten.
 • Je toont een grote affiniteit met het thema voedselhulp en armoedebestrijding.
 • Je hebt een goede kennis van het politieke landschap en hebt daarbij een goed politiek aanvoelen: diplomatisch om te onderhandelen en toch doortastend indien nodig. Je hebt een eerste ervaring in beleidsvorming en belangenbehartiging.
 • Je hebt uitstekende communicatie – en onderhandelingsvaardigheden.
 • Je hebt een scherpe penen kan een ingewikkeld dossier goed en bevattelijk verwoorden, zowel in nota’s als in externe communicatieboodschappen. Op basis van standpuntennota’s ga je begeleidend, adviserend of overtuigend aan de slag.
 • Je bent een netwerker: je bouwt een eigen netwerk uit en ziet de expliciete meerwaarde van je netwerk. Je fungeert binnen je netwerk als een echt aanspreekpunt.
 • Je bent leergierig en volgt de relevantie wijzigingen binnen het werkveld nauwgezet op. Je biedt antwoorden op actuele uitdagingen en trends, je formuleert verbetervoorstellen voor instrumenten, modellen en methoden en je werkt autonoom aan implementatie van deze voorstellen.
 • Je bent een aanspreekpunt binnen dit thema. Je geeft oplossingsgerichte begeleiding en advies bieden aan leden en stakeholders
 • Je ziet verbindingen waarbij je vanuit het beleid rond voedselstrategie connecties maakt met andere beleidsdomeinen.
 • Je gaat zelfstandig werken aan het project / subsidiedossier en je treedt op als projectverantwoordelijke.
 • Je bent een teamspeler en hebt het vermogen om efficiënt te werken binnen een multidisciplinair team.

Idealiter kan je al een eerste functierelevante werkervaring voorleggen.

Wat bieden wij jou?

 • Een voltijdse overeenkomst van onbepaalde duur gekoppeld aan de projectmiddelen.
 • Een boeiende en maatschappelijk relevante functie binnen een dynamische organisatie.
 • De verloning gebeurt op masterniveau en wordt aangevuld met een pakket aan interessante voordelen (woon-werkverkeer, maaltijdcheques, ecocheques, groepsverzekering, gsm-abonnement, …), in combinatie met een flexibele werkregeling (o.a. thuiswerk) zodat je werk en privé makkelijk op elkaar kan afstemmen.
 • Plaats van tewerkstelling in Huis Madou, een moderne en aangename werkomgeving; en een ontmoetingsplek in hartje Brussel.
 • Je wordt warm onthaald bij je start en wordt daarna ondersteund in je verdere groei in de job.
 • De mogelijkheid om samen te werken in een team van collega’s die zich met hart en ziel inzetten voor sterke lokale besturen.
 • Een terbeschikkingstelling behoort tot de mogelijkheden en zien wij als een winwin. Ben je tewerkgesteld binnen een lokaal bestuur en op zoek naar een nieuwe tijdelijke uitdaging, dan moedigen wij je aan om te solliciteren.

Interesse?

Stel je kandidaat voor deze selectieprocedure door je via het online sollicitatieformulier. Solliciteren kan tot en met zondag 16/06/2026.

De selectieprocedure bestaat uit verkennende (digitale) gesprekken op woensdag 19/06/2024. De weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een voorbereidende opdracht en een selectiegesprek op vrijdag 28/06/2024.

Wil je meer info over de functie? Neem dan zeker even contact op met Peter Cousaert via, peter.cousaert@vsg.be.

Voor meer informatie over de werving- en selectieprocedure en arbeidsvoorwaarden, contacteer Ann Boterberg, selectieverantwoordelijke, via ann.boterberg@vvsg.be.