Vacatures in de publieke sector, zorg en welzijn > Stafmedewerker kinderopvang

Stafmedewerker kinderopvang met focus op lokaal beleid

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw) is de ledenorganisatie van de lokale besturen: steden en gemeenten, OCMW’s, politiezones, hulpverleningszones, autonome gemeentebedrijven en andere verzelfstandigde agentschappen, intercommunales en andere interlokale samenwerkingsverbanden. De centrale opdrachten van de VVSG zijn dienstverlening aan de leden, belangenbehartiging van het lokale bestuursniveau en visieontwikkeling over het lokale bestuur.

VVSG zoekt een stafmedewerker kinderopvang met focus op sociaal beleid – 100% of 80% tewerkstelling – minimaal 3 jaar.

Informatie

Over de functie en het takenpakket

Als medewerker van de Dienst Opgroeien en ontwikkelen (DOO) ga je planmatig aan de slag met de uitdagingen en vraagstukken die vandaag leven bij de lokale besturen en in de VVSG als organisatie over het thema kinderopvang. Je weet deze uitdagingen te vertalen naar een plan van aanpak met een duidelijk doel en resultaat.

Als je start in deze functie word je warm onthaald door een 50-tal collega’s van de Dienst Opgroeien en Ontwikkelen. Een groot deel van deze medewerkers heeft – net als jou – de opdracht om lokale besturen te ondersteunen in de organisatie van kinderopvang. Daarnaast hebben we ook medewerkers die kinderbegeleiders coachen in het realiseren van een kwaliteitsvolle opvang en medewerkers die vooral inzetten op de regierol kinderopvang, uitbouw van de Huizen van het kind of een lokaal gezinsbeleid door de lokale besturen. Je rapporteert aan het diensthoofd van Dienst Opgroeien en Ontwikkelen.

 • Je focust op de rol van lokale besturen als organisator van buitenschoolse kinderopvang:
  • Je zorgt voor kennisdeling: je kan beleidsinformatie en regelgeving vertalen in een duidelijke boodschap, afgestemd op de doelgroep (zowel verantwoordelijken kinderopvang als lokale mandatarissen). Je beheerst daarvoor de nodige schrijf- en spreekvaardigheden en weet de juiste methodieken en tools in te zetten in functie van de doelgroep en doelstelling. Je kan vlot een vorming over een bepaald beleidsdossier uitwerken en begeleiden. Je gaat bij dat alles ook graag aan de slag met nieuwe technologie zoals ChatGPT en andere AI-tools.
  • Je helpt mee aan het uitbouwen van een voor de lokale besturen relevante webpagina op vvsg.be (= kennisnetwerk) met de daar beschikbare mogelijkheden.
  • Je neemt de rol op van belangenbehartiger: samen met de collega’s maak je dossiers/standpunten op over de uitdagingen voor lokale besturen in de organisatie van (buitenschoolse) kinderopvang. Dit standpunt bespreek en draag je uit op de relevante fora.
  • Je doet aan ledenadvies en individuele ondersteuning.
  • Je weet de nood aan cijfers en data bij de lokale besturen, maar ook in de VVSG, goed te vatten en te vertalen naar concrete acties van dataverzameling
  • Inhoudelijk ligt de focus van de opdracht op de personeelsuitdagingen in de buitenschoolse kinderopvang georganiseerd door lokale besturen. Je bent gedreven om samen met de lokale besturen en binnen de context van de VVSG deze uitdagingen divers aan te pakken.
 • Je zal ook een beperkte deelopdracht hebben in Flankerend onderwijsbeleid.

 

Ben jij de stafmedewerker die wij zoeken?

Je hebt een goede basis opgebouwd via studie (bachelor- of masterdiploma). Gelijkwaardige competenties opgebouwd door relevante ervaring nemen we zeker ook mee in rekening.  

Je beschikt over een eerste functierelevante werkervaring (idealiter binnen een functie met focus op het beleidsmatige). 

Daarnaast wordt jouw profiel gekenmerkt door onderstaande competenties

 • Idealiter heb je een eerste werkervaring binnen een lokaal bestuur of heb je kennis van de werking van lokale besturen. In ieder geval ben je gemotiveerd om binnen de lokale context aan de slag te gaan.
 • Je functioneert en bent bedreven in zowel de rol van kennisdeler als belangenbehartiger.
 • Rekening houdend met de diversiteit aan uitdagingen en waar lokale besturen voor staan binnen ruime focus “opgroeien en ontwikkelen van kinderen” ben je voldoende wendbaar, flexibel en stressbestendig.
 • Je standplaats is Brussel. Maar je bent bereid om je in gans Vlaanderen te verplaatsen.
 • Je kan je snel inwerken in een dossier en je kan een probleem snel analyseren en aan oplossingen werken.
 • Je volgt de uitvoering van een project of plan van aanpak systematisch op en weet daarover ook te rapporteren. Je kan overzicht en structuur brengen in een veelheid aan info en inhoud.
 • Je bent bovendien sterk in schriftelijke en mondelinge communicatie en weet inhoud vlot te verwerken in duidelijke communicatie (zowel voor print-media als digitale media).
 • Je bent leergierig en je kan je nieuwe opdrachten of ontwikkelingen snel eigen maken en vertalen naar de relevantie voor lokale besturen. Je volgt trends en ontwikkelingen op binnen het thema.
 • Je bent een netwerker: je bouwt een eigen netwerk uit en ziet de expliciete meerwaarde van je netwerk
 • Je kunt autonoom en zelfstandig werken, maar bent ook een verbinder die met plezier zijn/haar kennis/expertise deelt met de collega’s.

Wat bieden we jou?

 • Een vol- of deeltijdse overeenkomst van onbepaalde duur. Start asap in te plannen.
 • De verloning gebeurt op masterniveau en wordt aangevuld met een pakket aan interessante voordelen (woon-werkverkeer, maaltijdcheques, ecocheques, groepsverzekering, gsm-abonnement, …), in combinatie met een flexibele werkregeling (o.a. thuiswerk) zodat je werk en privé makkelijk op elkaar kan afstemmen.  
 • Plaats van tewerkstelling in Huis Madou, een moderne en aangename werkomgeving; en een ontmoetingsplek in hartje Brussel.
 • Je wordt warm onthaald bij je start en wordt daarna ondersteund in je verdere groei in de job.
 • De mogelijkheid om samen te werken in een klein team van collega’s, maar ingebed in een grotere organisatie die zich allen met hart en ziel inzetten voor sterke lokale besturen en kwaliteitsvol ruimtegebruik.
 • Een terbeschikkingstelling behoort tot de mogelijkheden en zien wij als een win-win. Ben je tewerkgesteld binnen een lokaal bestuur en op zoek naar een nieuwe en tijdelijke uitdaging, dan moedigen wij je aan om te solliciteren.

Interesse?

Stel je kandidaat voor deze selectieprocedure door je CV en motivatie te bezorgen via het online sollicitatieformulier voor 02/07/2024. In de motivatiebrief duid je ons via en voorbeeld jouw visie op vernieuwing.

De selectieprocedure ziet er als volgt uit:

 • Preselectie (vanaf 15 kandidaten): 03/07/2024
 • Verkennende gesprekken: 12/07/2024
 • Versturen persoonlijkheidsvragenlijst: 13/07/2024
 • Case + sollicitatiegesprek: 19/07/2024

Wil je meer info over de functie? Neem dan zeker even contact op met Leen Walravens, regionale stafmedewerker, via leen.walravens@vvsg.be.

Voor meer informatie over de werving- en selectieprocedure en arbeidsvoorwaarden, contacteer Ann Boterberg, via ann.boterberg@vvsg.be.