Vacatures in de publieke sector, zorg en welzijn > Coach leerprocessen en partnerschapsvorming

Coach leerprocessen en partnerschapsvorming

Voor West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Limburg – 100% (of 80%) tewerkstelling – onbepaalde duur.

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw) is de ledenorganisatie van de lokale besturen: steden en gemeenten, OCMW’s, politiezones, autonome gemeentebedrijven en andere verzelfstandigde agentschappen, intercommunales en andere interlokale samenwerkingsverbanden. 
De centrale opdrachten van de VVSG als dienstverlener voor zijn leden zijn: belangen behartigen, kennis delen, netwerken bouwen en visieontwikkeling over het lokale bestuur.  

Heb jij een hart voor lokale besturen en lokaal sociaal beleid? Dan is werken voor VVSG zeker iets voor jou. 

Informatie

Wat houdt de job in

De VVSG beoogt via een lokaal partnerschap een betere dienstverlening te bereiken voor de doelgroep van werkzoekenden en niet-beroepsactieven. Dit partnerschap is een nieuwe vorm van samenwerking tussen ESF, VDAB, VVSG en lokale besturen, om samen met dienstverleners aan de slag te gaan om de meest kwetsbare groepen met een complexe problematiek te helpen, op het vlak van werk en andere levensdomeinen. 

Als coach leerprocessen en partnerschapsvorming sta je in voor de vorming van lokale partnerschappen en ondersteunen je hen in hun leerprocessen. Je doet dit samen met je collega coaches in provinciale teams. 
Je identificeert, samen met lokale actoren, organisaties die potentieel kunnen bijdragen aan het uitdenken en opzetten van een organisatie overschrijdende aanpak in de dienstverlening naar niet-beroepsactieven en werkzoekenden met complexe problematieken. 

 • Je faciliteert en ondersteunt die organisaties in hun gezamenlijk leerproces om organisatie overschrijdende samenwerking op te zetten. 
 • Je draagt bij aan het effectief opzetten en ondersteunen van de concrete lokale partnerschappen door: 
  • het klantenperspectief centraal te stellen in het partnerschap  
  • de samenwerking te faciliteren rond doelstellingen, governance processen, conflicten, etc. 
  • ze te laten evolueren naar lerende partnerorganisaties 
  • elk partnerschap open en dynamisch te houden 
 • Je faciliteert en ondersteunt die organisaties in hun gezamenlijk leerproces om inhoudelijke samenwerking en de daaruit voortvloeiende dienstverlening effectief en meetbaar te maken. 
 • Je versterkt je eigen rol en het functioneren van de partnerschappen door nauw samen te werken met de collega-coaches binnen de VVSG, van de andere  actoren en met externe experten. 

 Je wordt tewerkgesteld binnen de dienst Samenleven en beleven. 

Ben jij één van de 3 coaches die wij zoeken?

We zoeken nog 3 coaches om onze provinciale teams van West-Vlaanderen (1), OostVlaanderen (1) en Limburg (1) te versterken. 

 • Om deze job kwalitatief uit te kunnen voeren behaalde je een bachelor- of masterdiploma. Gelijkwaardige competenties opgebouwd door relevante ervaring nemen we zeker ook mee in rekening.  
 • Daarnaast kan je een 3 jaar relevante werkervaring voorleggen waarmee je kan aantonen dat je je met de nodige maturiteit kan bewegen binnen complexe partnerschapscontexten. Daarbij kan je diplomatisch optreden en heb je oog voor de verschillende perspectieven in het samenwerkingsverband en de uiteenlopende snelheden binnen het partnerschap. 
 • Je bent bereid om je i.f.v. jouw takenpakket te verplaatsen naar onze leden. Beschikken over een rijbewijs B en een wagen is daarbij een pluspunt. 

Profiel

Jouw profiel kenmerkt zich door:  

 • Jouw (interesse in) coachende vaardigheden, waarbij je ervaring hebt met (of bereid bent je bij te scholen in) het coachen en ondersteunen van organisatienetwerken of andere samenwerkingsverbanden. 
 • Jouw communicatieve vaardigheden, enthousiasmerende en verbindende houding.  
 • Jouw interesse in systeemdenken, gebruikersgerichte methodieken en leerprocessen waarbij de nood van de klant centraal staat. 
 • Jouw (basis)kennis van projectmethodologie en ervaring met projectmatig werken.  
 • Jouw brede interesse in maatschappelijke participatie van kwetsbare burgers, in het bijzonder de (sociale) activering van niet-actieven en werkzoekenden met een complexe problematiek. Kennis van het lokale werkveld inzake activerings-, arbeidsmarkt- en vormingspartners is een pluspunt. 

Wat bieden we jou?

 • Een voltijdse overeenkomst van onbepaalde duur.  
 • De verloning gebeurt op masterniveau en wordt aangevuld met een aantrekkelijk pakket aan voordelen (woon-werkverkeer, maaltijdcheques, ecocheques, groepsverzekering, gsm-abonnement, …), in combinatie met een flexibele werkregeling (o.a. thuiswerk) zodat je werk en privé makkelijk op elkaar kan afstemmen.  
 • Plaats van tewerkstelling in Huis Madou, een moderne en aangename werkomgeving en een ontmoetingsplek in hartje Brussel. Daarnaast werk je ook vanuit je provinciale teamwerking. 
 • Je wordt warm onthaald bij je start en wordt daarna ondersteund in je verdere groei in de job. Zo zal je een opleiding krijgen van experten rond systeemdenken, partnership building en governance; en is er permanente ondersteuning en coaching voorzien om je als coach verder te ontwikkelen.  
 • De mogelijkheid om samen te werken in een gloednieuw en gedreven team van collega-coaches die zich allen met hart en ziel inzetten voor de vorming van lokale partnerschappen.   
 • Een terbeschikkingstelling behoort tot de mogelijkheden en zien wij als een winwin. Ben je tewerkgesteld binnen een lokaal bestuur en op zoek naar een nieuwe uitdaging, dan moedigen wij je aan om te solliciteren. 

Interesse?

Laat ons proeven van jouw enthousiasme en motivatie! 

Stel je kandidaat door je CV en motivatiebrief te bezorgen aan via het online sollicitatieformulier tot en met 08/02/2023

De selectieprocedure ziet er als volgt uit:  

 • Verkennende gesprekken, digitaal, op maandag 20 of dinsdag 21 februari 2023. 
 • Selectiegesprekken, in Huis Madou, op maandag 27 februari in de voormiddag of dinsdag 28 februari. 

Meer info

In de selectieprocedure zullen we deskundig begeleid worden door Probis. Voor vragen over de selectieprocedure kan je terecht bij Marilyn Hinderdael, via marilynhinderdael@probis.be of 02 467 35 40. 
 
Meer info over de inhoud van de functie is te verkrijgen bij Dries Van Gool, programmaleider, via dries.vangool@vvsg.be of 0478 93 06 53. 
 
Voor meer informatie over de werving- en selectieprocedure en loon- en arbeidsvoorwaarden, contacteer Ann Boterberg, selectieverantwoordelijke van VVSG, via 0478 31 53 46 of ann.boterberg@vvsg.be