Vacatures in de publieke sector, zorg en welzijn > Diensthoofd – omgevingsambtenaar ruimtelijke ordening

Diensthoofd – omgevingsambtenaar ruimtelijke ordening

Lokaal bestuur Roosdaal organiseert een selectieprocedure voor de aanwerving van een: diensthoofd – omgevingsambtenaar ruimtelijke ordening – voltijds contract onbepaalde duur – verloning volgens salarisschaal A1a-A3a.

Informatie

Jouw functie

Als diensthoofd – omgevingsambtenaar ruimtelijke ordening coördineer je de organisatie en de werking van de dienst ruimtelijke ordening. Je geeft leiding aan de personeelsleden binnen de dienst en draagt op een efficiënte en doeltreffende wijze bij tot een optimale dienstverlening van het lokaal bestuur met betrekking tot de ruimtelijke ordening.

Jouw profiel

 • ofwel beschik je over een masterdiploma, een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs, bij voorkeur in een stedenbouwkundige richting;
 • ofwel ben je laatstejaarsstudent van minstens een masteropleiding of daarmee gelijkgesteld onderwijs, bij voorkeur in een stedenbouwkundige richting. In dit geval leg je een studiebewijs voor dat je laatstejaarsstudent bent en verklaar je dat je binnen een termijn van maximum 3 maanden zal deelnemen aan de eindexamens voor het behalen van je diploma. Je moet aan de diplomavereiste voldoen ten laatste op de datum van je indiensttreding;
 • ofwel heb je een bachelordiploma of een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs op zak, heb je minstens 2 jaar relevante werkervaring en slaag je voor een capaciteitstest op het niveau van de functie om deel te nemen aan de selectie

Ons aanbod

 • Wij bieden een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.
 • De minimum bruto aanvangswedde op maandbasis bedraagt 3.714,32 euro (salarisschaal A1a-A3a).
 • Relevante beroepservaring uit de privésector of als zelfstandige is voor maximum 12 jaar meerekenbaar. In dat geval bedraagt de bruto maandwedde 5.227,24 euro. Deze wedde wordt nog verhoogd bij anciënniteit in de openbare sector.
 • Andere voordelen zijn:
  • flexibele werkuren
  • maaltijdcheques van 8,00 euro
  • fietsvergoeding van 0,35 euro/km
  • volledige tussenkomst woon-werkverkeer met openbaar vervoer
  • gratis hospitalisatieverzekering
  • jaarlijks vakantiegeld
  • eindejaarstoelage
  • aanvullend pensioen
  • ecocheques
  • mogelijkheid tot telewerken
  • instapmogelijkheid fietslease
  • een gunstige en soepele vakantieregeling (35 vakantiedagen volgens privaat verlofstelsel)
  • 14 feestdagen per jaar
  • aansluiting bij de Gemeenschappelijke Sociale dienst met tal van voordelen

 

Interesse?

Bezorg de volgende documenten uiterlijk vrijdag 21 juni 2024 per e-mail met ontvangstmelding aan personeelsdienst@roosdaal.be, per post aan het college van burgemeester en schepenen,
Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal (postdatum telt) of persoonlijk tijdens de openingsuren aan de
personeelsdienst:

 •  je motivatiebrief
 • je CV
 • een kopij van het vereiste diploma of een studiebewijs van laatstejaarsstudent 

Meer info

Meer info over de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden en de functie kan je terugvinden in de informatiefolder. 

Voor meer informatie over deze functie kan je terecht op de personeelsdienst van lokaal bestuur
Roosdaal, Brusselstraat 15 te 1760 Roosdaal, 054/89 13 10, personeelsdienst@roosdaal.be.