Vacatures in de publieke sector, zorg en welzijn > Beleidsmedewerker omgeving – ruimtelijke ordening

Beleidsmedewerker omgeving - ruimtelijke ordening

Lokaal bestuur Geetbets werft aan! Beleidsmedewerker omgeving – ruimtelijke ordening  statutair – voltijds – graad A1a-A2a-A3a

“Geetbets profileert zich als een gemeente waar het goed is om te wonen, te beleven en te recreëren.
We zetten in op kwaliteitsvolle, betaalbare en nieuwe woonvormen waar jonge en anders samengestelde en/of éénoudergezinnen hun intrek kunnen nemen. We voorzien in een ruim en gevarieerd vrijetijdsaanbod afgestemd op de interessedomeinen van alle doelgroepen. Tenslotte
anticiperen we in de verdere toeristische ontwikkeling van onze aantrekkelijke gemeente met ruimte voor de lokale handelaar om hierop in te spelen”
“Het vernieuwen van het openbaar domein (wegen en fietspaden) ter gelegenheid van de infrastructuurwerken in het kader van Aquafin en Fluvius-projecten is prioritair”.
“Geetbets draagt zorg hoog in het vaandel dit door enerzijds aandacht te hebben aan de zorg- en hulpbehoeften van onze ouder wordende inwoner en anderzijds voor onze inwoners die door allerlei omstandigheden extra zorg en begeleiding nodig hebben. Ook verliezen we de zorg en opvang van onze allerjongste inwoners niet uit het oog door te investeren in buitenschoolse kinderopvang.”

Informatie

Waar kom je terecht?

De dienst omgeving waarborgt in het kader van de geldende Vlaamse reglementering een kwaliteitsvolle uitvoering van het beleid dat inzake ruimtelijke planning in de gemeente wordt gevoerd.
De dienst staat in voor een vlotte en correcte dienstverlening aan de burgers inzake ruimtelijke ordening, milieu, wonen, mobiliteit en veiligheid (informeren, behandeling dossiers, …). Ze zorgt voor onderzoek van, de voorbereiding van en de adviesverlening over dossiers verbonden aan de dienst, met het oog op de behandeling ervan door het college en door de gemeenteraad en steeds binnen de wettelijke voorschriften.

 

Jouw profiel

 • Je bezit een diploma dat toegang geeft tot niveau A (masterdiploma of gelijkgesteld).
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B.
 • Je bent geboeid door stedenbouw en ruimtelijke ordening.
 • Je bent een teamplayer, klantgericht en zowel schriftelijk als mondeling een vlotte communicator.
 • Je kan probleemoplossend denken, hebt zin voor initiatief en je bent besluitvaardig.

Jouw taken

Als Beleidsmedewerker omgeving – ruimtelijke ordening:

 • Sta je mee in voor het afhandelen van vergunningen, verkavelingsdossiers en attesten mbt de ruimtelijke ordening.
 • Draag je actief bij aan de toekomstige ontwikkelingen van Geetbets, op het vlak van ruimtelijke ordening.
 • Ben je verantwoordelijk voor het bijhouden van het vergunningen-en plannenregister.
 • Sta je in voor het opvolgen van het woon- en huisvestingsbeleid in het lokaal bestuur in samenwerking met Wooninfopunt.
 • Adviseer je het lokaal bestuur bij het uitstippelen van het intergemeentelijk ruimtelijk ordeningsbeleid (Gecoro).
 • Volg je de planning en ontwikkelingsprojecten zoals bijvoorbeeld project Getestreek, G’Bets 2.0,… verder op.

Ons aanbod

 • Een uitdagende job waarvan je de jobinhoud zelf mee mag vormgeven.
 • Weddenschaal: De verloning gebeurt op basis van de salarisschaal A1a-A2a. Bruto
  maandsalaris van minimum € 3.641,48 en maximum € 6.408,01 per maand). Relevante privéwerkervaring kan tot 15 jaar meegerekend worden, ervaring bij de overheid volledig. Je kan altijd een individuele simulatie vragen via info@geetbets.be.
 • Een voltijdse statutaire functie van onbepaalde duur.
 • Gratis hospitalisatieverzekering.
 • Maaltijdcheques t.w.v. € 8,00/voltijds gewerkte dag.
 • Ecocheques € 100,00 (a rato van de prestatiebreuk).
 • 2de pensioenpijler.
 • Fietsvergoeding.
 • Min. 30 dagen verlof (a rato van de prestatiebreuk) en 2 kermisdagen.
 • Mogelijkheid tot fietsleasing.

Interesse?

Tot en met vrijdag 6 oktober kan je solliciteren via het online sollicitatieformulier door jouw motivatiebrief en cv, een kopie van het gevraagde diploma, een kopie van jouw rijbewijs en een uittreksel uit het strafregister (model 1 – niet ouder dan 2 maanden) te bezorgen.

Meer info

Voor vragen m.b.t. de selectieprocedure kan je terecht bij Probis via jobs@probis.be of 02 467 35 40. Voor inhoudelijke vragen m.b.t. de jobinhoud of organisatie kan je terecht bij Sophie Vancraywinkel via sv@geetbets.be of op 011/58.65.60.